Kleryckie obłóczyny i kandydaci do święceń

Sześciu seminarzystów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny natomiast czterech kleryków zostało kandydatami do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Uroczystej Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z biskupem Mszę św. sprawowali rektor seminarium i kapłani pracujący na uczelni oraz księża z parafii, z których pochodzą alumni. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: rodziny, bliscy i przyjaciele nowo obłóczonych alumnów.

Podczas homilii biskup Nitkiewicz nawiązał do „Boskiej Komedii” Dantego, wskazując na przeszkody w drodze do Boga, których symbolami w arcydziele włoskiego poety są pantera, lew i wilczyca.

– Zmysłowość i rozpusta, żądza posiadania i chciwość, pycha i zarozumiałość nie pozwalają człowiekowi kochać ani Boga ani bliźniego. Kładą się cieniem na posłudze kapłańskiej, niszczą rodziny i relacje społeczne, wyrządzają krzywdę – podkreślił biskup.

Nawiązał następnie do biretów noszonych przez duchownych, które miał poświęcić wraz z sutannami.

– Zauważcie, że każdy biret posiada trzy rogi – skrzydełka. Spotkacie się zapewne z różnymi wyjaśnieniami tej symboliki. Ja jednak chcę widzieć w nich dzisiaj symbol cnót, będących antidotum na wspomniane przed chwilą wady. To asceza, miłość i pokora. Rozwijajcie je przy pomocy łaski Bożej, a wówczas posługa, do której się przygotowujecie będzie rzeczywiście służbą Bogu. Kapłaństwo nie stanie się wtedy obciążeniem, lecz nada sens każdej minucie waszego życia. Kościół potrzebuje kapłanów zapaleńców, oddanych bez reszty Chrystusowi – mówił kaznodzieja.

Po homilii Biskup Ordynariusz poświęcił sutanny alumnom, którzy w dalszej części Mszy świętej uczestniczyli już w strojach duchownych. Po obrzędzie obłóczyn czterech alumnów publicznie wyznało swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Poprzez dwukrotne wypowiedzenie „chcę” podkreślili wiarę w Boże powołanie i nadzieję w należyte przygotowanie do święceń.

Przed błogosławieństwem klerycy podziękowali Panu Bogu za dar powołania, zaś moderatorom seminarium, rodzinom, przyjaciołom i wszystkim zgromadzonym za nieustannie wspieranie ich w przygotowaniu do otrzymania święceń kapłańskich.

Alumni, którzy przyjęli strój duchowny, to: Krystian Bajdas z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach, Tomasz Kluk z parafii pw. św. Józefa w Nisku, Bartosz Kołodziej z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie, Tomasz Mycek z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej, Mateusz Sklażewicz z parafii pw. św. Marcina w Połańcu oraz Gabriel Urbaniak z parafii pw. św. Rodziny w Trześni.

Kandydatami do diakonatu i prezbiteratu zostali: Dariusz Cichoń z parafii pw. św. Michała Archanioła w Spiach, Dawid Łyko z parafii pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Łętowni, Bartosz Pietrzykowski z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie, Dawid Wieczorek z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/