Kleryckie obłóczyny

Strój duchowny przyjęło jedenastu alumnów sandomierskiego seminarium. Do grona kandydatów do kapłaństwa włączono sześciu kleryków piątego rocznika.

29 października w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu biskup senior Edward Frankowski poświęcił strój duchownym alumnom III rocznika sandomierskiego seminarium. Wraz z biskupem Mszę św. sprawowali przełożeni, wychowawcy, profesorowie seminaryjni oraz kapłani z parafii, z których pochodzą alumni. We wspólnej modlitwie uczestniczyli licznie przybyli: rodziny, bliscy i przyjaciele nowo obłóczonych alumnów.

Podczas homilii biskup E. Frankowski mówił o cechach dojrzałości kandydata do kapłaństwa, które pozawalają w pełni oddać się na służbę Chrystusowi w Jego Kościele.

– Formacja seminaryjna będzie w was owocna o ile będzie w was wielkie umiłowanie do życia w prawdzie, rzetelność w postępowaniu i przejrzystość sumienia. Kształtujcie wasze sumienia według wartości Ewangelii, wypracujcie w sobie umiejętność pokonywania własnych lęków, zdolność do ofiarnej miłości, odpowiedzialności za wspólnotę oraz dojrzałe poczucie wolności, której miarą jest miłość. Tylko wtedy będziecie mogli odważnie świadczyć o Chrystusie i walczyć o świat najwyższych wartości – podkreślał w homilii biskup senior.

Po homilii bp Frankowski poświęcił sutanny alumnom, którzy w dalszej części Mszy świętej uczestniczyli już w strojach duchownych.

W specjalnym obrzędzie sześciu kleryków z V kursu publicznie wyznało swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest to już dla nich ostatni etap poprzedzający włączenie w hierarchię kościelną oraz na wyłączną służbę Bogu i ludziom. Poprzez dwukrotne wypowiedzenie „chcę” alumni podkreślili wiarę w Boże powołanie i nadzieję w należyte przygotowanie do święceń.

Alumnie, którzy przyjęli strój duchowny: Krzysztof Borys, Jan Golec, Tomasz Hamala, Karol Klecha, Marcin Stefanik, Kamil Surma, Radosław Szczur, Aleksander Zdun, Zięba Mateusz, Zych Krzysztof.

Klerycy włączeni do grona święceń do diakonatu i kapłaństwa: Łukasz Flis, Maciej Gorazd, Mateusz Niemiec, Piotr Pudło, Franciszek Sidor, Michał Zelik.