Klimontów – Św. Józefa

KLIMONTÓW

Parafia pod wezwaniem św. Józefa

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Klimontów
27-640 Klimontów, ul. Krakowska 4, tel. 15 866 15 38
www.parafia.klimontow.pl,
e-mail: klimontow@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Dzieje Klimontowa sięgają połowy XIII w. Od XV w. należał do rodu Ossolińskich i znajdował się na terenie parafii Olbierzowice. W 1604 r. Jan Zbigniew Ossoliński założył nowy Klimontów (dzisiejsza miejscowość) na polach wsi Ramuntowice. Poza tym wzniósł on i uposażył kościół dominikański pw. św. Jacka, zaś jego syn Jerzy Ossoliński w 1626 r. mały drewniany kościółek pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła. Przetrwał on do 1656 r., kiedy to został spalony przez wojska szwedzkie. Jednak już wcześniej (1643 r.) Jerzy Ossoliński podjął sie dzieła wybudowania świątyni ku czci św. Józefa. Miała być wzniesiona na wzór bazyliki watykańskiej, którą Ossoliński zwiedzał podczas legacji rzymskiej w 1633 r., słynnej z gubienia złotych podków. Dodatkowo w ten sposób chciał spełnić swój ślub złożony w Rzymie. Pragnął osadzić przy tym kościele zakon pijarów, jednak jego śmierć zniweczyła te plany. Akt erekcyjny parafii z 1640 r., zatwierdzony przez bpa P. Gembickiego 8 lat później, wynosił świątynię do godności kolegiaty z proboszczem infułatem. Przywilej infuły był zachowywany do roku 1950, kiedy to po przeniesieniu ks. inf. Tomasza Zadęckiego na inną parafię nie udzielono przywileju jego następcy. Pokolegiacki kościół parafialny pw. św. Józefa został zaprojektowany przez Wawrzyńca Senesa na wzór niezrealizowanego projektu Vignoli kościoła Il Gesú sprzed 1568 r. Świątynia powstała w latach 16431650. Kościół został zniszczony przez Szwedów w 1656 r., a następnie przez kozaków księcia Rakoczego, i ratowany przed zagładą dopiero przez inf. Walentego Boxę Radoszewskiego w latach 1721-58. Następni infułaci Józef Michalski i Wojciech Boxa Radoszewski (późniejszy sufragan sandomierski) doprowadzili świątynię do pierwotnego wyglądu. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp M. Kunicki w 1741 r. W XX w. wiele troski w restaurację kościoła włożył ks. Stanisław Wróbel. Polichromię wykonał artysta Jerzy Hoppen. Świątynia jest barokowa, murowana z kamienia i otynkowana, z detalami ciosowymi. Budowla wzniesiona została na planie elipsy, z fasadą parawanową flankowaną przez dwie wieże zwieńczone barokowymi hełmami. Eliptyczna nawa otoczona jest obejściem z emporami, natomiast prezbiterium jest prostokątne, wyższe od obejścia. Nawa nakryta jest lekko spłaszczoną kopułą na wysokim bębnie, zaś obejście sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Wewnątrz świątyni zachowały się stiuki wykonane przed 1647 r. przez Jana Chrzciciela Battistę Falconiego, wczesnobarokowe portale, rokokowa polichromia na ścianach i sklepieniu kruchty, rokokowy chór muzyczny i organy zwieńczone figurami króla Dawida z harfą i aniołów oraz cztery ołtarze.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 12.00, 17.00.

Odpusty: św. Józefa (19 marca), św. Teresy z Avilla (15 października).

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (Siostry Imienia Jezus – bezhabitowe), 27-600 Klimontów, ul. Krakowska 1, tel. 15 866 16 29 .

Do parafii należą: Adamczowice, Beradz Kozinek, Borek Klimontowski, Byszówka, Górki, Góry Pęchowskie, Kępie, Klimontów, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów, Przybysławice, Rogacz, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne.

Ogólna liczba mieszkańców: 4010.

Kapłani pochodzący z parafii: T. Skrzypczak, W. Czerwiński, M. Jagodziński, A. Wróblewski, J. Grdeń, K. Czerwiński, M. Czerwiński, K. Kilarski, M. Borys, S. Brzeski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Wojciechowska SJK.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola, Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”. .

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 350 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Henryk Hendzel
Wikariusz - Ks. Paweł Maciąg (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Michał Wrona (od 2024 r.)