Klimontów – Św. Józefa

KONTAKT:

Gm. Klimontów, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie
27-640 Klimontów, ul. Krakowska 4

tel. (+48) 15 866 15 38
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 17:00
Święta państwowo zniesione: 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 17:00
Dni powszednie: 6:30; 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Henryk Hendzel
Wikariusz - Ks. mgr Piotr Kara
Wikariusz - Ks. mgr Mateusz Woszczyna (od 2015 r.)
Rezydent - Ks. kan. Adam Nowak

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Adamczowice (3 km), Borek (3 km), Byszówka (1-2 km), Górki Klimontowskie (3 km), Góry Pęchowskie (4 km), Kępie (5 km), Klimontów, Kozinek (5 km), Kroblice (2,5 km), Pęchowiec (3 km), Pęchów (1 km), Przybysławice (3 km), Rogacz (4 km), Szymanowice Dolne (4 km), Szymanowice Górne (3 km)

Liczba katolików:
4268

Odpusty:

Św. Józefa (19 marca)
Św. Teresy z Awila (15 października)
W klasztorze: św. Jacka, MB Różańcowej (I niedziela października)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Klimontów, kościół rektoralny i klasztor pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jacka (600 m)

Domy zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (Siostry Imienia Jezus – bezhabitowe)

Historia:
Klimontów został założony przez Jana Zbigniewa Ossolińskiego w 1604 r. Kościół parafialny zwany „farny” lub „infułacki” pochodzi z fundacji Jerzego Ossolińskiego Wielkiego Kanclerza Koronnego za czasów Władysława IV. Kościół zbudowano w latach 1643-1650 według projektu Wawrzyńca Senesa w stylu barokowym. Kościół jest orientowany. Budowę rozpoczęto jako kościoła wyjątkowego na planie eliptycznym, jednego z najdziwniejszych i najoryginalniejszych pomników naszej architektury wieku XVII. Akt erekcyjny z 1640 r. zatwierdzony przez bpa Piotra Gembickiego w 1648 r., wynosił świątynię do godności kolegiaty z proboszczem infułatem. Przywilej infuły był zachowywany do roku 1950, kiedy to po przeniesieniu ks. inf. T. Zadęckiego na inną parafię, nie udzielono przywileju jego następcy. Kościół został zniszczony przez Szwedów w 1656 r., uratowany przed zagładą dopiero przez inf. Walentego Radoszewskiego w latach 1721-58. Następcy infułaci Józef Michalski i Wojciech Boxa Radoszewski (późniejszy sufragan krakowski) doprowadzili świątynię do pierwotnego wyglądu. Kościół uroczyście poświęcił bp Michał Kunicki w 1741 r. W obecnym stuleciu wiele troski w restaurację kościoła włożył ks. St. Wróbel. Polichromię wykonał artysta Jerzy Hoppen. W prezbiterium stiuki wykonane przez Jana Chrzciciela Falkoniego z Włoch. Konfesjonały prawdopodobnie sprowadzono z Wiednia, pochodzą z fundacji hr. Antoniego Ledóchowskiego. Nad wejściem figury: św. Józefa i 4 Ewangelistów oraz napis: Ite ad Joseph. Pod kościołem trumny fundatora i jego rodziny, dziedziców oraz infułatów klimontowskich. Wśród duszpasterzy szczególnie wyróżniali się w pracy następujący kapłani: ks. Paweł Rzecicki – pierwszy proboszcz, inf. Tomasz Marczewski, inf. Andrzej Willamowicz, inf. Józef Michalski, inf. Jan Karski, inf. Walenty Boxa Radoszewski, inf. Wojciech Boxa Radoszewski – sufragan krakowski, inf. Stanisław Jastrzębski, inf. Wawrzyniec Kukliński i ks. Tomasz Zadęcki – ostatni infułat w Klimontowie. Parafia posiada akta parafialne od 1847 r.

- POKAŻ MNIEJ -