Komisja do spraw Duchowieństwa Diecezjalnego

  • Ks. Rafał Kułaga – przewodniczący
  • Ks. Stanisław Bar
  • Ks. Jan Biedroń
  • Ks. Tomasz Flis
  • Ks. Marcin Grzyb
  • Ks. Kazimierz Hara
  • Ks. Rafał Kobiałka
  • Ks. Jacek Marchewka
  • Ks. Krzysztof Rusiecki
  • Ks. Jan Sarwa