Komisja do spraw Ewangelizacji

  • Ks. Marek Kuliński – przewodniczący
  • Ks. Artur Barański
  • Ks. Marek Bednarz
  • P. Dariusz Chorzępa
  • Ks. Rafał Cudziło
  • Ks. Krzysztof Kwiatkowski
  • Ks. Tomasz Lis
  • S. Iwona Oraniec SNMPN
  • P. Olga Surma
  • Ks. Damian Zieliński