Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

  • Ks. Dariusz Sidor – przewodniczący
  • Ks. Leszek Chamerski
  • Ks. Stanisław Gurba
  • Ks. Mariusz Kozłowski
  • O. Dariusz Malajka OMI
  • Ks. Przemysław Pałacha
  • P. Mariusz Ryś
  • P. Urszula Stępień
  • Ks. Andrzej Szymański