Komisja do spraw Nauki i Wychowania Katolickiego

  • Ks. Bogdan Krempa – przewodniczący
  • Ks. Mateusz Bajak
  • S. Grażyna Chrobak SNMPN
  • P. Damian Gil
  • Ks. Marcin Hanus
  • P. Iwona Hebda
  • Ks. Wojciech Kania
  • Ks. Bartłomiej Krzos
  • Ks. Tomasz Orzeł
  • P. Urszula Sroka