Kompendium wiedzy

Ukazał się Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej.

Rok 2018 jest dla diecezji sandomierskiej czasem jubileuszowym z racji obchodzonej 200. rocznicy jej powstania. Podjęto szereg inicjatyw o charakterze religijnym, naukowym, kulturalnym i wydawniczym.

Jedną z nich jest Rocznik Diecezji Sandomierskiej. Dzieło to niejako łączy dwie przestrzenie: przeszłości – ukazując historię diecezji sandomierskiej, oraz teraźniejszości – prezentując jej dzisiejszy obraz.

Pierwszy tom ukazuje historię diecezji i poszczególnych parafii. To tu znalazły się informacje wstępne, a więc wezwanie parafii, przynależność administracyjna, adres, telefon, strona internetowa, e-mail. Po nich następuje część opisowa, składająca się zazwyczaj z trzech akapitów: historii parafii, historia świątyni parafialnej oraz architektura kościoła. W tym tomie podane są godziny Mszy Świętych oraz odpusty wraz z ich terminami. Przy każdej parafii znalazły się dwa zdjęcia. Pierwsze z nich ukazuje zewnętrzną bryłę kościoła, drugie zaś prezentuje wnętrze świątyni bądź jej charakterystyczny element.

Natomiast drugi tom Rocznika ma charakter personalny i zawiera sylwetki duchownych. Na początku ukazano sylwetki hierarchów kościelnych: papieża Franciszka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, metropolity lubelskiego oraz bpa Krzysztofa Nitkiewicza i bpa Edwarda Frankowskiego. W dalszej części znalazły się informacje na temat osób pracujących w: Kurii Diecezjalnej, Sądzie Biskupim, Wyższym Seminarium Duchownym (wraz listą alumnów), szkołach katolickich oraz innych instytucji kościelnych z terenu diecezji. Następnie zaprezentowano sylwetki duchownych pracujących w poszczególnych parafiach, z uwzględnieniem podziału na dekanaty. Po tej części przedstawiono kapłanów: przebywających na studiach specjalistycznych i misjach, pracujących w Ordynariacie Polowym, mieszkających w Domu Księży Emerytów oraz poza nim. Na koniec ukazano osoby życia konsekrowanego (męskie i żeńskie).

Redaktorzy rocznika: Ks. Roman Janiec, ks. Piotr Tylec, ks. Bartłomiej Krzos, ks. Stanisław Gruba, ks. Marek Kumór.

Rocznik ukazał się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu.