Komunikat Kurii

W związku z otrzymanymi zapytaniami, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu informuje, że kapłan może odprawiać lub koncelebrować Mszę św. jeden raz w ciągu dnia, za wyjątkiem Bożego Narodzenia i Dnia Zadusznego (KPK, kan. 905 § 1). Jednocześnie na mocy KPK, kan. 905 § 2, biskup ordynariusz udzielił pozwolenia na binacje i trynacje Mszy św. księżom proboszczom i wikariuszom oraz innym kapłanom skierowanym dekretem do pracy duszpasterskiej w określonej parafii.

Wszyscy inni Księża muszą uzyskać każdorazowo pozwolenie biskupa na odprawienie drugiej lub trzeciej Mszy św. Natomiast tylko Stolica Apostolska może udzielić zgody na odprawienie w jednym dniu więcej niż trzech Mszy św.

 

Ks. Roman Janiec
Kanclerz

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl