Koprzywnica – Matki Bożej Różańcowej

KOPRZYWNICA

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Koprzywnica
27- 660 Koprzywnica, ul. Klasztorna 20, kom. 697 643 000
www.mbr-koprzywnica.pl, e-mail: kancelaria@mbr-koprzywnica.pl

INFORMACJE O PARAFII

Według tradycji pierwszy w Koprzywnicy kościół pw. Wszystkich Świętych miał być przerobiony z myśliwskiego dworu książeckiego, a konsekrowany już w 1130 r. Z całą pewnością parafia w Koprzywnicy istniała już w 1277 r., z tego okresu zachował się bowiem akt, wspominający o prawie patronatu. W 1470 r. w Koprzywnicy znajdował się murowany kościół, któremu w 1491 r. nadano tytuł kościoła farnego. Świątynia miała cechy budowli gotyckiej, choć niewykluczone, że w jej murach zawarte były starsze, romańskie elementy. Na terenie parafii wybudowano w 1468 r. drewniany kościół pw. Ducha Świętego, przy którym znajdował się przytułek, zwany „szpitalikiem”. Świątynia ta istniała do czasu zaborów, kiedy to uległa dewastacji i rozgrabieniu. W 1821 r. parafia została przeniesiona do opuszczonego, pocysterskiego kościoła, zaś fara zaczęła podupadać. Używana do celów magazynowych popadła w ruinę, dlatego też na polecenie bpa J. Goldtmana została rozebrana. Pozostawiono jedynie kaplicę MB Różańcowej, którą wzniesiono w latach 1693-1694 z fundacji ówczesnego proboszcza ks. Szymona Wojciechowskiego. 28 maja 2000 r. bp W. Świerzawski erygował w Koprzywnicy nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, a rozbudowana w latach 70-tych XIX w. kaplica stała się kościołem parafialnym. Świątynię pw. Matki Bożej Różańcowej w zasadzie zbudowano w latach 1872-1874. Dzięki staraniom ks. Juliana Wosińskiego uzyskano wtedy zgodę gubernatora Anuczyna na dostawienie do barokowej kaplicy „przedsionka”. W praktyce okazał się on dużą nawą. Kościół został w poważnym stopniu uszkodzony w czasie I wojny światowej, jednak odbudowano go dzięki poświęceniu miejscowych wiernych. Prace restauracyjne w świątyni przeprowadzono w latach 50tych i 60-tych XX w., natomiast remont i rozbudowa z początku XXI w. nadały jej obecny kształt. Świątynia jest budowlą eklektyczną, murowaną. Część prezbiterialną wzniesiono na planie kwadratu, przykryta została blaszanym, cebulastym, barokowym dachem, natomiast nieco szersza nawa ze szkarpami w połowie jej długości – dachem dwuspadowym zwieńczonym sygnaturką w kształcie ostrosłupa. Wnętrze jest jednonawowe, przykryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Przy wejściu do zakrystii zachował się portal marmurowy oraz marmurowe epitafium ks. Szymona Wojciechowskiego z końca XVII w. Wyposażenie jest w przeważającej części barokowe: drewniany ołtarz główny i boczny z pocz. XVII w., obrazy ołtarzowe i rzeźby z tego samego czasu. W retabulum ołtarza głównego umieszczony został XVII-wieczny obraz olejny na desce Madonna z Dzieciątkiem w srebrnych sukienkach.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 17.00.

Odpusty: Matki Bożej Różańcowej (7 października).

Kaplice i kościoły dojazdowe

Krzcin – kaplica pod wezwaniem św. Joanny Beretty Molla, położona 4 km od kościoła parafialnego. Kaplica powstała w XXI w. Jest skromna w architekturze, jednak funkcjonalna i nowoczesna. Posiada cechy postmodernistyczne, zauważalne w powtarzanych oknach i blendach. Opadający dość nisko po bokach dach tworzy w połowie budowli coś na kształt transeptu. Nad wysuniętym do przodu frontem znajduje się wieżyczka z latarnią zwieńczona iglicą.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 15.00
Odpust: św. Joanny Beretty Molla (28 kwietnia).

Łukowiec – kościół pod wezwaniem MB Wspomożycielki Wiernych, położony 8 km od kościoła parafialnego. Wybudowany został w latach 1987-1997 z inicjatywy ks. Władysława Rękasa. Uroczystego poświęcenia dokonał bp W. Świerzawski w maju 1998 r. Świątynia jest budowlą niezwykle interesującą. Chociaż powstała w XX w., doskonale naśladuje styl baroku. Na frontonie wznoszą się dwie bliźniacze wieże o smukłych, baniastych hełmach. Fasadę poprzedzielaną ozdobnymi gzymsami, zdobią eliptyczne i okrągłe wnęki okienne z centralną rozetą w kształcie kwiatu. Wieńczy ją zaś emblemat maryjny w formie monstrancji. Nawa jest kryta dachówkami. Prezbiterium i niższe przybudówki zamknięte wielobocznie sprawiają, że kościół ma plan krzyża łacińskiego. Ceglane ściany z dwoma rzędami okien w łukowatych wnękach, dopełniają kompozycji całej bryły kościoła.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.00
Odpust: MB Wspomożycielki Wiernych (24 maja), bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada)

Do parafii należą: Błonie (część), Ciszyca (część), Koprzywnica (część), Krzcin (część), Łukowiec (część), Świężyce (część).

Przynależność personalna: wsie – Błonie, Ciszyca, Krzcin, Świężyce; ulice Koprzywnicy – Czynowa, Jędrusiów, Kopra, Klasztorna, Leśna, 11 Listopada, Miodowa, Osiecka, Piłsudskiego, Rynek, Sandomierska, Zarzecze, Tarnobrzeska.

Ogólna liczba mieszkańców: 1888.

Kapłani pochodzący z parafii: R. Podlewski, L. Chamerski.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Wiesław Surma