Krzaki – Św. Ap Piotra i Pawła

KRZAKI

Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Pysznica
37-403 Pysznica, Krzaki, ul. Nowa 20, tel. 15 841 07 13
www.krzaki.parafialnastrona.pl

INFORMACJE O PARAFII

Historia parafii Krzaki ściśle związana jest z pobliską placówką duszpasterską w Pysznicy. Parafia ta bowiem była położona na bardzo dużym obszarze. W XVIII w. w jej skład wchodziła m.in. miejscowość Studzieniec, a w XIX w. przysiółki Kłyżowa: Słomiana i Krzaki. Te trzy wsie w II poł. XX w. stworzyły nowy ośrodek duszpasterski. Jego początki sięgają lat 70-tych tegoż wieku, kiedy proboszcz pysznicki, ks. Władysław Szubarga, organizował we wspomnianych miejscowościach punkty katechetyczne i prowizoryczne kaplice. W 1972 r. duchownemu udało się znaleźć plac na terenie wsi Krzaki, gdzie można było wybudować kościół dla miejscowych wiernych. Miejsce to wraz z budynkiem mieszkalnym i stodołą udostępnili Teresa i Władysław Raganowie. Stodołę w szybkim tempie zaadaptowano na tymczasową kaplicę pw. Bożego Narodzenia. Jej poświęcenia dokonał bp I. Tokarczuk 1 stycznia 1974 r. Tego samego dnia erygowano parafię w Krzakach, a jej pierwszym proboszczem został ks. Henryk Borcz, dotychczasowy wikariusz z Pysznicy. Tymczasowa kaplica służyła wiernym do połowy lat 80-tych XX w. Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowany został w latach 1981-1984 wg projektu inż. Romana Orlewskiego z Rzeszowa. Autorami wystroju wnętrza są Władysław Szpunar ze Stalowej Woli i rzeźbiarz Eugeniusz Jasiewicz z Jarosławia. Inwestycją kierował ks. Andrzej Bobola. Świątynia stanęła na nowym miejscu – na działce zakupionej od Leśnej Wspólnoty Gruntowo-Serwitutowej w Kłyżowie. Kamień węgielny pod nowy kościół poświęcony został przez bpa B. Taborskiego 25 lipca 1982 r. Natomiast uroczyste poświęcenie świątyni odbyło się 18 sierpnia 1985 r. pod przewodnictwem bpa S. Moskwy. W 1995 r. wykonano nowe ławki dębowe, a w latach następnych zagospodarowano obejście kościoła (chodnik wokół świątyni, granitowe schody wejściowe). Świątynia charakteryzuje się ceglaną, nowoczesną bryłą. Całość budynku opiera się na dwóch żelbetowych filarach, wyrastających niejako ze środka prezbiterium z umieszczonego niesymetrycznie tabernakulum i przechodzących w opadające ku wejściu dźwigary schodkowanego, betonowego stropu. Jest to czytelne nawiązanie do patronów parafii. Tworzy się w ten sposób trójkątna przestrzeń nawy głównej, wznosząca się od wejścia ku prezbiterium, aż do ostrokątnego szczytu zwieńczonego krzyżem. Po obu stronach dodane są do niej oparte na prostokątach przestrzenie swoistych naw. Po lewej stronie ścianę nawy wypełniają równoległe, wąskie okna, a kończy ją przeszklona do wewnątrz, ceglana kaplica z oknami narożnymi, zaś po prawej zwężająca się ku górze wielokątna wieża zwieńczona równie nieregularną, współczesną „arkadą” z krzyżem. Zaplecze kościoła wznosi się ku górze równolegle do prawej „nawy”.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 18.00.

Odpusty: św. Piotra i Pawła (29 czerwca).

Kaplica dojazdowa

Studzieniec – kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP, położona 9 km od kościoła parafialnego. Pierwsza prowizoryczna kaplica w Studzieńcu została zorganizowana w prywatnym domu w 1977 r. Poświęcił ją bp B. Taborski 23 października 1977 r. W latach 1997-2000, pod kierunkiem inż. Zbigniewa Konopki ze Stalowej Woli i ks. Andrzeja Boboli w Studzieńcu wybudowaną nową kaplicę. Uroczystego poświęcenia tej świątyni dokonał bp M. Zimałek w 2000 r. Jest ona zbudowana na planie ośmiokąta, z kruchtą z wejściem głównym i zakrystią z tyłu. Dwuspadowy dach wieńczy niesymetrycznie umieszczona ponad kruchtą ażurowa wieżyczka. Skośnie zakończone okna w otynkowanych ścianach ozdabiają współczesne witraże.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.30.
Odpust: Uroczystość Niepokalanego Serca NMP (niedziela po oktawie Bożego Ciała).

Do parafii należą: Krzaki, Słomiana, Piskorowy Staw, Studzieniec, Targowisko.

Ogólna liczba mieszkańców: 1417.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Potaczało.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Stanisław Kuraś (od 2018 r.)
Emeryt - Ks. kan. Andrzej Bobola