Leśna Droga Krzyżowa

Z inicjatywą takiej Drogi Krzyżowej wyszli leśnicy z Nadleśnictwa Gościeradów. Jak mówi jeden z nich: – Inicjatywa ta zrodziła się po modlitwie papieża Franciszka, który wspominał o krzyżu wyciągniętym ze spalonego kościoła 500 lat temu, a który pomógł zażegnać zarazę. Tym bardziej potrzeba nam w tych trudnych czasach uciekać się do Boga.

Leśnicy więc chętnie podjęli inicjatywę ustawienia krzyża. Na początku miał być tylko jeden, jednak działanie to spotkało się z większym oddźwiękiem. Rozmowy o postawieniu krzyży toczyły się w sobotę, a już w poniedziałek stanął pierwszy z nich. Ponieważ Nadleśnictwo Gościeradów obejmuje 13 leśnictw, więc w każdym został postawiony krzyż. Znaki męki Jezusa umieszczone w znaczących miejscach –  na rozstajach dróg – dają możliwość  każdemu, kto chciałby pomodlić się przy jednym z nich, nie wchodząc specjalnie w głąb lasu. Ostatni 14. stanął przed biurem Nadleśnictwa Gościeradów. Krzyże są duże, na każdym znajduje się tabliczka z numerem, który symbolizuje nie tylko stację Drogi Krzyżowej, ale także numer leśnictwa. Przy każdym zamieszczone będzie krótkie rozważanie do danej stacji. Leśnicy ułożyli również specjalną modlitwę. W akcję włączyli się oprócz leśników ludzie związani z lasem.

Inspiracją dla Leśnej Drogi Krzyżowej był Krzyż św. Marcelego, przed którym modlił się Ojciec Święty Franciszek 27 marca br. na Placu św. Piotra w Rzymie. Jest on uznawany przez rzymian za cudowny od 1519 r. Wtedy to kościół św. Marcelego strawił pożar, a krucyfiks pozostał nietknięty. Kiedy trzy lata później Rzym został dotknięty epidemią dżumy, mieszkańcy miasta wbrew zakazom mającym ograniczyć szerzenie się zarazy wynieśli krzyż na ulice. Przez 16 dni pielgrzymował przez wszystkie dzielnice miasta, a gdzie docierał, choroba ustępowała. Kiedy powrócił do kościoła św. Marcelego, epidemia się zakończyła.