List Biskupa Sandomierskiego do kapłanów

Świadkowie i szafarze Bożej Łaski w czasie epidemii
List Biskupa Sandomierskiego do kapłanów

W uroczystość św. Józefa, opiekuna Chrystusa i Kościoła, bp Krzysztof Nitkiewicz skierował list do kapłanów pełniących posługę duszpasterską na terenie Diecezji Sandomierskiej. Dziękuje w nim duszpasterzom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim, za wprowadzenie w życie zaleceń związanych z szerzącą się epidemią wywołaną koronawirusem, doprecyzowując niektóre zasady pełnienia posługi duszpasterskiej. – Stale uczymy się jedni od drugich natomiast zmieniająca się dynamicznie sytuacja wymaga nowych rozwiązań – zaznacza biskup, wyrażając nadzieję, że w zależności od rozwoju sytuacji wszyscy będą potrafili się zachować odpowiedzialnie jak dotychczas.

Apeluje jednocześnie do kapłanów o rozpoznawanie znaków obecnego czasu i czynienia tego, co jest słuszne w oczach Boga (por. Łk 12, 56-57).

– Drogą do tego niech stanie się indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu przed każdą Mszą świętą, Liturgia Godzin obejmująca wszystkie pory dnia, a także inne formy modlitwy i medytacja Pisma św. Zachęcam Was do korzystania z literatury religijnej i pięknej, do pogłębienia wiedzy teologicznej i prawnej.

Papież Franciszek przypomina nam, że nie możemy marnować czasu, a posiadamy go obecnie więcej, niż zazwyczaj. Bez względu na okoliczności, jesteśmy stale posłani do naszych wiernych, jako świadkowie i szafarze Bożej Łaski.

Obowiązujące nas ograniczenia owocują już skądinąd nowymi formami duszpasterstwa i działalności charytatywnej. Dziękuję szczególnie Księżom za transmisję Mszy św., nabożeństw Drogi Krzyżowej oraz codziennego Różańca z katedry o godz. 20.30, który będę się starał dalej prowadzić.

Od najbliższego poniedziałku 23 marca, będą dostępne na stronie internetowej diecezji katechezy dla dzieci i młodzieży, za co już teraz pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Siostrom i Braciom, którzy podjęli się tego zadania. Z kolei począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, również za pośrednictwem internetu, zostaną przeprowadzone diecezjalne rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych obok rekolekcji już transmitowanych przez poszczególne parafie.

Konkretnym wyrazem miłości bliźniego jest udostępnienie dwóch ośrodków diecezjalnych dla osób odbywających kwarantannę.

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12,35-36) – mówi Pan Jezus. Za przykładem świętego Józefa, wiernego w miłości do Chrystusa i Maryi, czuwajmy więc Drodzy Bracia nad sobą i Ludem Bożym – zachęca Biskup Sandomierski.