Manifestacja życia i przywiązania do tradycyjnych wartości

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się po raz szósty Marsz dla Życia i Rodziny.

Głównym organizatorem ostrowieckiego marszu była parafia św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsięwzięcie odbyło się pod hasłem “I ślubuję Ci”, zwracające uwagę na nierozerwalność małżeństwa i rangę przysięgi małżeńskiej.

Uczestnicy marszu wzięli najpierw udział we Mszy Świętej w kościele pw. św. Kazimierza, której przewodniczył ks. Konrad Fedorowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Eucharystię koncelebrował ks. Marek Dzióba, proboszcz parafii, ks. Jan Sarwa, dziekan dekanatu oraz księża z ostrowieckich parafii. We wspólnej modlitwie udział wziął poseł Andrzej Kryj, zaangażowani w ruchy pro-life, młodzież i dzieci ze wspólnot i ruchów duszpasterskich, członkowie Rycerzy Kolumba, Ruchu Domowego Kościoła, zaangażowani w Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie, Wspólnoty Trudnych Małżeństw “Sychar” oraz mieszkańcy miasta.

W kazaniu ks. K. Fedorowski podkreślił znaczenie prawdy i kierowania się nią na co dzień. – Prawda o życiu i rodzinie jest zaciemniana poprzez różne fałszywe ideologie. Bóg objawił prawdę o małżeństwie i rodzinie, zaprosił nas, aby tę prawdę głosić. Rodzina jest wielkim dobrem, ale dobrem zagrożonym, dlatego trzeba bronić prawdy o małżeństwie i rodzinie, m.in. przez takie wydarzenia jak dziś – mówił kaznodzieja.

Po kazaniu zebrani w kościele mogli wysłuchać świadectwa małżonków Małgorzaty i Grzegorza Stramowskich, którzy podzielili się historią swojego kryzysu małżeńskiego.

Po zakończonej Eucharystii z placu kościelnego wyruszył Marsz dla Życia i Rodziny, który przeszedł aleją Jana Pawła II, ulicami: Iłżecką i Polną do Radwana i wrócił aleją Jana Pawła II na plac kościelny. W czasie marszu wiernym towarzyszyła orkiestra dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wyjątkowy dzwon “Głos nienarodzonych”.

Po marszu rozpoczął się piknik rodzinny.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/