Młodzieżowa Oaza Modlitwy

W miniony weekend od 12 do 14 stycznia w Domu Rekolekcyjnym „Augustianum” w Radomyślu nad Sanem odbyła się Oaza Modlitwy dla młodzieży ze szkoły średniej. Wydarzenie zgromadziło blisko 60 uczestników formujących się we wspólnotach oazowych w naszej diecezji.

Był to czas pogłębionej relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, czas wspaniałej zabawy i budowania przyjaźni. Młodzież mogła zatrzymać się przy Jezusie Eucharystycznym, wsłuchiwać się w Jego Słowo i uczyć się od Niego, a to wszystko we wspólnocie osób, którzy chcieli pogłębić swoje życie modlitwy. „Między iluzją a realem” – to temat przewodni spotkań w grupach. Uczestnicy dyskutowali o zacierającej się granicy pomiędzy światem realnym a wirtualnym i wpływie Internetu na nasze życie.

Plan rekolekcji był tak przygotowany, by pomóc młodzieży doświadczyć piękna i radości bycia we wspólnocie rówieśniczej.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com