Modlitwa za zmarłych kanoników i prałatów Kapituły katedralnej

We wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej, na wspólnej Mszy św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, zebrali się w bazylice katedralnej prałaci, kanonicy gremialni i honorowi oraz seniorzy Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. Na początku Mszy św. odprawianej w intencji zmarłych prałatów i kanoników, bp Nitkiewicz podziękował kapitule za jej troskę o piękno bazyliki katedralnej, a także za wkład w pozostałe obszary życia diecezjalnego.

Podczas homilii dziekan kapituły ks. prał. Jan Biedroń podkreślił konieczność pielęgnowania duchowego i materialnego dziedzictwa wypracowanego na przestrzeni wieków.

– Dziś dziękujemy zmarłym członkom kapituły za ich wierność Chrystusowi. My sami stanowimy kolejne ogniwo w tym długim pochodzie i do nas należy, by skarb wiary i nadziei przekazać następnym pokoleniom – podkreślał kaznodzieja.

Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie członków kapituły w Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego. Tematem dyskusji była między innymi renowacja katedry, która rozpocznie się niebawem dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury oraz ofiarom złożonym przez księży diecezjalnych.

Istnienie sandomierskiej kapituły datuje się, co najmniej na rok 1191. Od 1818 r. jest ona Kapitułą katedralną. Działania kapituły wyznacza odpowiedni Statut. W skład kapituły wchodzi 4 prałatów, 8 kanoników gremialnych oraz kanonicy honorowi. Kanonicy mają prawo do noszenia stroju chórowego oraz dystynktorium z Białym Orłem w koronie oraz wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.