Muzeum bez barier

Foto. Archiwum muzeum

Muzeum Jana Pawła II przygotowuje wideo-przewodnik dla osób niesłyszących odwiedzających ekspozycję.

– Propozycję odwiedzenia naszego muzeum skierowaliśmy do osób niesłyszących. Uczestniczyli oni w lekcjach o muzealnej kolekcji numizmatów i w zajęciach na wystawie o Solidarności, były one poprowadzone w języku migowym. Obecnie opracowujemy wideo-przewodnik, który przełamie barierę, jaka istnieje między światem słyszących i światem głuchych. Chcemy w ten sposób umożliwić zwiedzanie muzeum przez osoby słabo słyszące i głuche – podkreślał ks. Stanisław Gurba, dyrektor muzeum.

Wideo-przewodnik powstaje w ramach projektu „Muzealne Wid-Okó-Wki” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli we współpracy z Muzeum Jana Pawła II, współfinansowanego z budżetu Gminy Stalowa Wola. W najbliższym czasie przy niektórych obiektach muzealnych pojawią się kody QR. Po ich zeskanowaniu będzie można obejrzeć krótki film z informacjami o eksponacie.

– Chociaż wideo-przewodnik kierowany jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem migowym, będą z niego mogły korzystać również osoby słyszące. Przewidujemy bowiem dodanie do filmów napisów i lektora. Jest to konieczne również ze względu na osoby słabo słyszące, które nie migają – dodaje dyrektor.

W ramach projektu poprowadzone zostaną także zajęcia edukacyjne dla niesłyszących, aby przybliżyć im historię naszego regionu opowiedzianą na ekspozycji muzealnej i zachęcić do samodzielnych poszukiwań i pogłębienia wiedzy o powstaniu Stalowej Woli i stalowowolskiego Kościoła czy działalności społeczno-patriotycznej podziemnej Solidarności.