Narada duszpasterska w Kurii

W Sandomierskiej Kurii Diecezjalnej odbyła się 9 czerwca narada duszpasterska. Uczestniczyli w niej bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski, Dyrektorzy wydziałów kurialnych, Dziekani i Wicedziekani oraz przedstawiciele Katechetów świeckich.

Na początku spotkania Biskup Ordynariusz poinformował o decyzjach 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Komunikat).

Głównym tematem narady kurialnej było przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz jego celebracja. Sprawy te regulują dwie instrukcje: Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Sandomierskiego.

W celu ujednolicenia istniejących w diecezji praktyk, uczestnicy spotkania wyrazili opinię, że w parafiach liczących więcej niż 2 tysiące wiernych, bierzmowanie powinno być udzielane każdego roku, kandydatom w wieku 15 lat (2 klasa Gimnazjum lub VIII Szkoły Podstawowej). Natomiast w mniejszych parafiach sakrament bierzmowania udzielany byłby co dwa lata, kandydatom w wieku 15 i 16 lat.

Przygotowanie do bierzmowania ma trwać trzy lata. Obok katechezy w szkole (2 godz. tygodniowo), składają się na nie katechezy w parafiach zamieszkania, specjalne trzydniowe rekolekcje w ośrodku rekolekcyjnym oraz dzień skupienia poprzedzający bezpośrednio bierzmowanie. Ponieważ bierzmowanie jest kontynuacją drogi duchowej rozpoczętej na Chrzcie św., młodzież powinna pozostać przy swoim imieniu chrzcielnym. W przypadku gdyby nie było błogosławionego lub świętego o takim imieniu, można sobie wybrać Patrona, jednak nie zmienia się imienia.

Biskup Ordynariusz zapowiedział nadanie wspomnianym postulatom mocy prawa przez wydanie dekretu. Przypomniał jednocześnie o istniejącym zakazie przeprowadzania zbiórek pieniężnych wśród wiernych na intencję dla udzielającego bierzmowania. Z kolei taca zebrana przy tej okazji przekazywana ma być na fundusz ewangelizacyjny.

Podczas narady duszpasterskiej przedstawione zostały także inicjatywy Centrum Ewangelizacyjnego św. Augustyna, które jest odpowiedzialne za przygotowanie dorosłych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Otworzy ono wkrótce swoje ośrodki w głównych miastach diecezji.

Biskup Ordynariusz poprosił także zebranych o żarliwą modlitwę w intencji powołań kapłańskich, zalecając jednocześnie, aby podczas najbliższych spotkań księży w dekanatach zająć się tematem: „Kapłan, jako pierwszy słuchacz Słowa Bożego”.