Naśladować świętego

Dnia 27 listopada w parafii pw. św. Józefa w Nisku odbyło się diecezjalne spotkanie czcicieli i Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Wzięło w nim udział blisko 20 grup parafialnych.

Na początku konferencję do zebranych wygłosił o. Roman Rusek, OFM Cap, ogólnopolski asystent Grup Modlitwy Ojca Pio, który mówił o wielkiej miłości św. o. Pio do Kościoła. Przybyli na spotkanie uczestniczyli także w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Mszy św., przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrowali o. Roman Rusek OFM Cap, ks. Leszek Biłas, diecezjalny asystent oraz kapłani, którzy na co dzień sprawują duchową opiekę nad grupami parafialnymi.

Bp Nitkiewicz wspomniał w homilii o kończącym się roku liturgicznym i bezpowrotnym upływie czasu. Zauważył, że można nie zdawać sobie z tego sprawy, czytać Pismo św., słuchać pięknych kazań i nie odnosić ich do siebie lub całkowicie odrzucić wiarę w Boga i w rzeczy ostateczne.

   Pan Jezus mówi nam dzisiaj, co mamy czynić, aby nie stracić nadziei w trudnościach i konsekwentnie za Nim podążać. On chce nas zaprowadzić do domu swojego Ojca, gdzie panuje wieczne szczęście. Prawdziwe szczęście, jego pełnia, nie są z tego świata. Przegranym jest ten, który o tym zapomniał czy nie chce słyszeć. „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” – zachęca Chrystus.

W ten właśnie sposób postępował bliski nam wszystkim św. Ojciec Pio, wypełniając każdy dzień modlitwą i czuwaniem. Wszystko po to, aby słyszeć wyraźnie głos Boga i wypełniać Jego wolę. Bierzmy z niego przykład. Nie traćmy nadziei pośród gęstniejących mroków tego świata. Na bizantyjskich ikonach, święci mają oczy sowy, która potrafi wiedzieć w ciemnościach. Prośmy Boga o takie oczy. Modlitwa i czuwanie pomogą nam ustrzec się od grzechu, a jeśli już upadniemy będziemy mogli łatwiej się podnieść. Bóg da nam natchnienie i wleje do serca nadzieję. Pan Jezus puka do niego nieustannie. On już zwyciężył, a my uczestniczymy w Jego zwycięstwie – mówił biskup.

Pierwsze grupy modlitwy ojca Pio powstały na terenie diecezji sandomierskiej w 2000 r. Początkowo były to tylko cztery wspólnoty. Obecnie działa blisko 20 grup parafialnych. Na stałą formację poszczególnych członków wspólnoty składają się: comiesięczna Msza św. poprzedzona nabożeństwem, comiesięczne spotkanie formacyjne, katecheza, czytanie Pisma Świętego i lektura czasopisma „Głos Ojca Pio”, adwentowy dzień skupienia, spotkanie opłatkowe, rekolekcje wielkopostne ze św. Ojcem Pio oraz nocne czuwania. Zadaniem członków grup jest wspieranie modlitwą intencji wyjątkowych i szczególnych. Oprócz modlitwy niewątpliwie mocno leży im na sercu troska o człowieka, czyli jak u św. Ojca Pio, troska o duszę człowieka i jego ciało. Członkowie GMOP przeprowadzają różne zbiórki, np. odzieży dla bezdomnych i darów rzeczowych dla potrzebujących. Czasami są to też produkty spożywcze czy płody roli.

Zakończeniem wspólnego spotkania było odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.