Nasza troska, Nasz skarb

Pod takim hasłem zainaugurowano Rok Rodziny w Powiecie Ostrowieckim.

Obchody rozpoczęła modlitwa w intencji rodzin i małżeństw w kolegiacie pw. świętego Michała Archanioła. Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z duszpasterzami ruchów i stowarzyszeń zrzeszających i wspierających rodziny i kapłanami z parafii z terenu powiatu ostrowieckiego.

We wspólnej modlitwie wzięli udział parlamentarzyści świętokrzyscy, przedstawiciele władz wojewódzkich, władze Powiatu Ostrowieckiego, osoby działające w instytucjach i organizacjach wspomagających rodziny oraz członkowie katolickich ruchów i stowarzyszeń gromadzących małżeństwa i rodziny.

Bskup Nitkiewicz powiedział w kazaniu, że Kościół towarzyszy rodzinom przez modlitwę, różne formy duszpasterstwa, działalność edukacyjną i charytatywną. Parafie, Katolickie Centra Pomocy Rodzinie i Caritas Diecezji Sandomierskiej robią w tej dziedzinie dużo dobrego.

– Niezależnie od tego, same rodziny powinny sobie nawzajem pomagać. Trzeba budować i poszerzać sieć relacji nacechowanych otwartością, życzliwością, solidarnością. Znamy dobrze powiedzenie: „wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi”. I rzeczywiście, plotki, czy nawet donosy odnośnie życia rodzinnego są czymś powszechnym. Tymczasem, jeśli jedna rodzina przeżywa trudności, druga rodzina powinna pośpieszyć jej z pomocą. W tych sprawach osoby świeckie mogą często zrobić więcej, niż księża. Taki apostolat wymaga oczywiście wielkiej dyskrecji, cierpliwości i roztropności. Jest jednak możliwy. Nie brakuje przecież rodzin szczęśliwych, które mają się dobrze. Niech nikt nie zatrzymuje swojego szczęścia dla siebie, ale dzieli się nim z innymi – podkreślał biskup.

Po Mszy św. dalsza cześć inauguracji Roku Rodziny w Powiecie Ostrowieckim odbyła się w auli konferencyjnej hotelu Accademia. Rozpoczął ją pokaz artystyczny „Historia o rodzinie” rysowanej piaskiem na szkle przez Jolantę Mansfeld-Niziołek. Prowadzący spotkanie aktor Paweł Królikowski mówił o problemach z którymi boryka się współczesna rodzina oraz formach pomocy. O konieczności troski i pomocy rodzinie mówili także przybyli goście.

Jestem przekonany, że rodzina jest najważniejszym elementem budującym naród, uświadamiamy to sobie właśnie w roku, kiedy obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co znaczy utracić państwowość, byt narodowy, odczuwały najbardziej w ubiegłych czasach rodziny. Dlatego otaczanie troską rodziny staje się wspólnym zadaniem państwa, samorządu, parlamentu i Kościoła. Musimy wspierać ją w sferze molarnej, emocjonalnej, gospodarczej i finansowej. Zapewniając dobrą przyszłość rodzinie, zapewniamy dobrą przyszłość narodu – wskazywał senator. Jarosław Rusiecki. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku uważa, że rodzina jest najważniejszym elementem funkcjonowania zdrowego państwa. Mogliśmy się o tym przekonać już w pierwszym wprowadzanym w życie programie Rodzina 500 plus. To właśnie dzięki niemu status materialny rodzin wielodzietnych znacząco się poprawił, a prowadzona polityka prorodzinna pozwoliła tym rodzinom poczuć, że są wielką wartością dla narodu. Mam nadzieję, że uchwalony Rok Rodziny pozwoli na jeszcze większą promocję rodziny, która stanowi o sile narodu – podkreślała Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski. – Cieszę się, że obchody Roku Rodziny udało się nam wprowadzić w naszym powiecie. Rodzina jest czymś fundamentalnym dla społeczeństwa. Ona wychowuje, wskazuje na ważne wartości jak wiara czy patriotyzm. Podejmiemy w tym roku wiele ważnych inicjatyw mających za zadanie pomoc rodzinie jak i promowanie rodziny, jako miejsca budowania wzajemnych więzi i środowiska wychowania młodego pokolenia. W naszym powiecie rodziny borykają się z podobnymi problemami, co w całym kraju. Jednak mam nadzieję, że właśnie zwrócenie uwagi na rodzinę i konieczność jej wsparcia pomoże w wielu wypadkach uporać się z tymi trudnościami – podkreślał Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki.

Podczas spotkania wystąpił zespół Rodzinny Cudzichów.