Nasza wspólna droga

Odbyło się posiedzenie Komisji Głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Komisje tematyczne zwołanego 25 marca 2017 r. III Synodu Diecezji Sandomierskiej zebrały się już na swoich pierwszych posiedzeniach. 20 maja odbyło się w Kurii Diecezjalnej zebranie synodalnej Komisji Głównej w którym uczestniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski razem z pozostałymi członkami tego gremium. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, Sekretarz Generalny Synodu.

Przewodniczący komisji tematycznych zdali relację z odbytych zebrań. Wskazali metodykę działania ich zespołów i zagadnienia wokół których będą koncentrowały się prace. Postulowali ponadto utworzenie kilku podkomisji. W dyskusji wskazano również na potrzebę podjęcia przez komisje tematyczne konkretnych działań duszpasterskich na terenie diecezji, które towarzyszyłby pracom synodu. Chodzi między innymi o zorganizowanie w parafiach rekolekcji ewangelizacyjnych, powołanie lokalnych ośrodków przygotowania dorosłych do sakramentów, reaktywowanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, utworzenia mapy działań charytatywnych i wolontariackich (mapa dobrych praktyk), rozwijanie duszpasterstwa akademickiego. Przeprowadzone zostaną jednocześnie badania ankietowe dotyczące rad parafialnych, zaangażowania świeckich w parafiach oraz sytuacji zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji.

Do końca 2017 r., komisje tematyczne opracują w formie pisemnej zagadnienia z zakresu własnej kompetencji. Na ich podstawie zostanie zredagowany dokument roboczy.

– Z dzisiejszego spotkania wyłania się optymistyczny obraz tego, co już dzieje się dzięki synodowi. Zadaniem Komisji Głównej jest wyznaczanie pewnego kierunku, przewodnictwo. Żeby to się dało, musimy dalej szukać natchnienia u Boga oraz u innych osób. Nie tylko kierować, ale pozwolić się prowadzić – powiedział bp Nitkiewicz.