NAWRÓCENIE ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA – ŚWIĘTO

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mk 16,15-18)

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Oto słowo Pańskie.

Po Zmartwychwstaniu uczniowie otrzymali od Jezusa misję głoszenia Ewangelii. To nakaz misyjny, który jest istotą powołania chrześcijańskiego. Każdy ochrzczony, w świetle swojego powołania, jest wezwany do głoszenia Ewangelii. Kapłani – poprzez modlitwę i gorliwe wypełnianie obowiązków. Małżonkowie – poprzez wierność przysiędze małżeńskiej i wzajemny szacunek. Rodzice – poprzez przykład życia i chrześcijańskie wychowywanie dzieci. Młodzież i dzieci – poprzez posłuszeństwo i właściwe wybory. Głoszenie Ewangelii to moje zadanie.
Kiedy ostatnio mówiłem komuś o Jezusie? W jaki sposób staram się wypełniać swoje chrześcijańskie obowiązki?

PODZIEL SIĘ
Ks. dr Krzysztof Sibiga
Doktor teologii duchowości, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.