Niedziela Słowa Bożego – Zaproszenie

Więź między Pismem Świętym a wiarą ludzi jest głęboka. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie jest skoncentrowane na słowie Chrystusa (por. Rz 10, 17), zaproszenie, które rodzi się w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie oraz refleksji osobistej (Aperuit illis 7).

Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w 2019 roku Ojciec Święty Franciszek w swoim Liście Apostolskim „Aperuit illis” ustanowił III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Zachęcił wtedy, aby w całym Kościele tego dnia w sposób szczególny zwrócono uwagę na rolę Słowa Bożego w życiu człowieka.

Odpowiadając na to wezwanie Ojca Świętego zapraszamy do udziału w refleksji biblijnej „Radość w Kanie Galilejskiej”, którą w formie lectio divina poprowadzi ks. dr Michał Powęska, biblista, prefekt w Sandomierskim Seminarium Duchownym.

Wydarzenie to w formie on-line rozpocznie się w niedzielę, 22 stycznia o godz. 15.00. Wszyscy, którzy wyrażą chęć udziału w tej formie modlitwy Słowem zaproszeni są do połączenia się poprzez platformę MS Teams, korzystając z poniższego linku:

Link: https://tiny.pl/wpj8t

Po kliknięciu na link, może pojawić się informacja z propozycją zainstalowania aplikacji MSTeams. Można odrzucić/anulować tę propozycję, wówczas ukaże się propozycja dotycząca sposobu dołączenia do platformy wraz zapytaniem „Jak chcesz dołączyć do spotkania z Teams?”. Jedną z trzech opcji będzie możliwość: „Kontynuuj w tej przeglądarce”. Następnie należy zezwolić na używanie mikrofonu oraz wpisać jako „nazwę” swoje imię (ewentualnie także nazwisko). Kolejnym krokiem jest kliknięcie opcji: „Dołącz teraz”.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/