Nowa Słupia – Św. Wawrzyńca

NOWA SŁUPIA

Parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca
Zgromadzenie Księży św. Michała Archanioła (Michalici)

woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Nowa Słupia
26-006 Nowa Słupia, ul. Kielecka 1, tel. 41 317 70 53
www.wawrzynca-nowaslupia.xaa.pl, e-mail: wawrzynca@onet.pl

INFORMACJE O PARAFII

Nowa Słupia powstała w I poł. XIV w. nieopodal dawniejszej miejscowości parafialnej o takiej samej nazwie – Słupia Stara (istniejącej co najmniej od XII w.). Początki parafii starosłupskiej nie są znane. Powszechnie przyjmuje się, iż istniała ona już w I poł. XIII w., po czym została złupiona podczas najazdu Tatarów (1259/1260). Parafia Słupia wymieniana jest w rejestrze świętopietrza z lat 1325-1327. Posiadała ona wówczas kościół pw. św. Wincentego i Anastazego, męczenników. Pod koniec XIV w. wzniesiono w Nowej Słupi świątynię pw. św. Wawrzyńca, przy której niebawem utworzono parafię. Powstała wówczas nietypowa sytuacja – dwie odrębne parafie Nowa i Stara Słupia zarządzane były przez jednego proboszcza, który mieszkał przy pierwszej z nich. W 1472 r. papież Paweł II włączył parafię Nowa Słupia do Klasztoru Benedyktynów na Łysej Górze. Po spustoszeniu obu parafii przez Tatarów w 1500 i 1502 r. opat świętokrzyski zdecydował się na ich połączenie. Drewniany kościół pw. św. Wincentego i Anastazego spłonął w 1797 r., po czym nie został już odbudowany. W XVII i XVIII w. istniała jeszcze w Nowej Słupi świątynia pw. św. Michała Archanioła, przy której funkcjonował przytułek dla ubogich. Natomiast kościół pw. św. Wawrzyńca został spalony przez wojska Jerzego Rakoczego w 1656 r. Na jego miejscu wybudowano obecną świątynię. Bp W. Świerzawski 3 lipca 2000 r. powierzył parafię Nowa Słupia kapłanom ze Zgromadzenia Księży św. Michała Archanioła (michalici). Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca zbudowany został w latach 70-tych XVII w. z fundacji o. Macieja Sekulskiego, benedyktyna. Świątynię konsekrował bp M. Oborski 17 sierpnia 1677 r. Staraniem ks. Stanisława Gruszki w 1960 r. została ona powiększona o dwie boczne nawy. W 1982 r. dokonano jej gruntownej restauracji ze względu na pęknięcia ścian. Natomiast w latach 90-tych XX w. odnowiono wnętrze, dach i elewację zewnętrzną. Świątynia jest murowana, późnogotycka, kryta blachą z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Zachodnia elewacja kościoła jest raczej prosta – poza delikatnym oddzieleniem wieńczącego ją trójkątnego szczytu nie posiada podziałów architektonicznych. Wejściowy portal, wczesnobarokowy co do stosowanych form, ozdobiony jest charakterystycznym krzyżem, godłem świętokrzyskich benedyktynów. Wyżej umieszczono posągi świętych: Wawrzyńca, Benedykta i Scholastyki. Budowla jest jednonawowa i przykryta kolebkowym sklepieniem z bogatą dekoracją stiukową. Główny ołtarz, wykonany z czarnego marmuru, ozdabia cenny krucyfiks. W ołtarzach bocznych, również barokowych, umieszczone są obrazy: MB z Dzieciątkiem i św. Anny Samotrzeć.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.45, 10.00, 12.00, 16.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 8.45, 17.00.

Odpusty: św. Wawrzyńca (10 sierpnia), św. Anny (niedziela przed lub po 26 lipca), MB Różańcowej (I niedziela października).

Kaplica dojazdowa

Paprocice – kaplica pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego, położona 4 km od koś- cioła parafialnego. Wybudowana została w 1998 r. Jest budynkiem z cegły i kamienia, wzniesionym na planie półokręgu, z pół-stożkowym dachem i masywną, kwadratową wieżą z kamiennymi przyporami. Od strony prostej ściany kaplicy znajduje się również półokrągłe, aczkolwiek niższe i węższe, pozbawione okien prezbiterium. Wnętrze oświetlone jest przez rząd prostokątnych okien.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 11.00.
Odpust: św. Brata Alberta Chmielowskiego (17 czerwca).

Do parafii należą: Bartoszowiny, Baszowice, Dębniak, Huta Szklana, Hucisko, Jeleniów, Mirocice, Paprocice, Pokrzywianka, Nowa Słupia, Stara Słupia, Trzcianka, Wólka Milanowska.

Ogólna liczba mieszkańców: 5284.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Kłusek, A. Kończak, J. Czaja J. Podsiadło, J. Pawlik, S. Mordoń, G. Stańczak, M. Gajewski, P. Lasek, M. Gierada CSMA, M. Majecki.

Grupy parafialne: Bractwo Szkaplerza św. Michała Archanioła, czciciele św. Michała Archanioła, Koło Biblijne, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Świetlani, wolontariat.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 3 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Krzysztof Bartochowski CSMA
Wikariusz - Ks. Grzegorz Paszkowski CSMA
Wikariusz - Ks. Stanisław Bożętka CSMA