Nowy urząd w diecezji

Biskup Ordynariusz ustanowił urząd kościelnego inspektora ochrony danych osobowych dla Diecezji Sandomierskiej i mianował nim ks. kan. mgr. lic. Pawła Bieleckiego. Ta nowa funkcja związana jest z wchodzącym właśnie w życie rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz z wydanym w tej dziedzinie dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski. Diecezjalny inspektor będzie działał w oparciu o powyższe przepisy, pozostając w relacji służbowej z głównym kościelnym inspektorem ochronnych danych w Warszawie oraz w zależności hierarchicznej od biskupa diecezjalnego. Zadaniem inspektora będzie czuwanie nad właściwym przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych na terenie Diecezji Sandomierskiej. Ks. Bielecki posiada wykształcenie teologiczne i prawnicze. Do niedawna pracował duszpastersko na Kubie, a wcześniej był kanclerzem kurii diecezjalnej.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com