Obradowała Rada Kapłańska Diecezji Sandomierskiej

W Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza odbyło się posiedzenie Rady Kapłańskiej. Obecny był także biskup pomocniczy senior Edward Frankowski oraz wikariusz generalny ks. Rafał Kułaga.

Na początku spotkania bp Krzysztof Nitkiewicz zreferował zagadnienia poruszane na ostatnim posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Następnie ks. Krystian Musiał przedstawił wytyczne dotyczące wprowadzenia w życie tzw. ustawy Kamilka, mającej na celu ochronę małoletnich. Szczegółowe zalecenia są już przekazywane księżom w trakcie szkoleń w rejonach duszpasterskich.

Kolejni z prelegentów ks. dr Michał Grochowina, oficjał Sądu Biskupiego oraz ks. dr Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Katechetycznego, poinformowali zebranych księży o nauce i przepisach Kościoła odnośnie zaciągania ekskomuniki oraz sytuacjach w których przewidziane jest niedopuszczania do sakramentów.

Następnie omówiona została kwestia diakonatu stałego w diecezji. Rada Kapłańska podjęła decyzję, aby rozpocząć działania przygotowawcze w kierunku wprowadzenia go w diecezji.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Michał Powęska zreferował apostolat powołaniowy, zachęcając księży do odwiedzenia seminarium duchownego oraz uczestnictwa w różnych akcjach duszpasterskich mającym na celu budzenie powołań wśród młodzieży.

Ostatnią sprawą poruszaną na Radzie Kapłańskiej były propozycje obchodów Roku Jubileuszowego w diecezji, które zreferował ks. dr Wojciech Kania, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa.

Rada Kapłańska jednogłośnie podjęła uchwalę, aby każdy z księży Diecezji Sandomierskiej podjął w każdy trzeci piątek miesiąca post o chlebie i wodzie w intencji własnej świętości, uświęcenia kapłanów oraz przebłagania za grzechy.

Biskup Ordynariusz podziękował jednocześnie o. dr. Marianowi Puchale, OMI za posługę superiora na Świętym Krzyżu od 2018 r. i jego zaangażowanie w diecezji, życząc owocnej pracy na nowej placówce.