Ostrowiecka Via Crucis

Tak jak w starożytności chrześcijańskiej, uczniowie Chrystusa gromadzili się w Jerozolimie, odprawiając drogę krzyżową ulicami miasta, w ten sposób upamiętniając ostatnią drogę cierpienia Chrystusa aż po Golgotę, tak samo uczynili mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w Niedzielę Palmową.

Droga krzyżowa rozpoczęła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie kustosz sanktuarium ks. Marek Kumór wprowadził uczestników w tematykę rozważań pasyjnych, nawiązujących do misterium Eucharystii, które były zaproszeniem do pogłębionego przeżywania diecezjalnego kongresu eucharystycznego. Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy Ostrowca, kapłani, siostry zakonne, modląc się przeszli ulicami miasta do parafii pw. Matki Odkupiciela, gdzie ks. Jan Sarwa, dziekan dekanatu skierował słowa podziękowania Policji, Straży Miejskiej, Ratownikom Medycznym z ZHP Ostrowiec za zabezpieczenie drogi oraz do zgromadzonych wiernych i zachęcił do licznego uczestnictwa zbliżającego się Triduum Paschalnego.

Na zakończenie kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia udzielił wszystkim błogosławieństwa oraz został odśpiewany Apel Jasnogórski w intencji pokoju na Ukrainie i naszej Ojczyzny.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl