Oświadczenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu

Spotkanie modlitewne „Polska pod Krzyżem” nie odbędzie się 14 września br. w Sanktuarium relikwii drzewa Krzyża świętego.

Ojcowie Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej poinformowali w ogłoszonym dzisiaj komunikacie, że przewidziane w ramach dorocznego odpustu spotkanie modlitewne „Polska pod krzyżem” nie odbędzie się w świętokrzyskim sanktuarium, którego są kustoszami. Publikujemy oświadczenie Przełożonych wspólnoty.

 

Święty Krzyż, dnia 24 lipca 2019 r.

Oświadczenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu

Z uwagi na powielane w mediach informacje dotyczące planowanej inicjatywy „Polska pod Krzyżem”, której centrum miało się znaleźć w najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu, w imieniu wspólnoty świętokrzyskiej oraz po konsultacji z ojcem prowincjałem, pragniemy oświadczyć:

  • późną wiosną 2019 r., za zgodą ojca prowincjała, wspólnota świętokrzyska, w osobie rektora bazyliki, o. Dariusza Malajki OMI, rozpoczęła rozmowy z Fundacją „Solo Dios Basta” na temat jej udziału w dorocznym odpuście Podwyższenia Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, w ramach organizowanej przez Fundację akcji „Polska pod Krzyżem”;
  • zgoda ojca prowincjała, potwierdzona pismem z 12 czerwca b.r., dotyczyła wyłącznie zaangażowania wspólnoty świętokrzyskiej przy organizacji akcji „Polska pod Krzyżem” na Świętym Krzyżu, nie oznaczała przyjęcia przez oblatów roli współorganizatorów akcji o charakterze ogólnopolskim;
  • zgoda wynikała z właściwego oblatom otwarcia na każdego, kto pragnie do sanktuarium na Świętym Krzyżu pielgrzymować, zakładała jednak pełne kompetencje wspólnoty świętokrzyskiej co do określenia szczegółowych warunków i ram przebiegu planowanej uroczystości;
  • szczegółowe oczekiwania i plany Fundacji co do przebiegu uroczystości oraz liczebności udziału wiernych zostały zakomunikowane przełożonym oblackim formalnie dopiero 10 lipca b.r.; szczegółowa analiza tych oczekiwań i planów, przeprowadzona w dniach 10-23 lipca b.r. przy udziale m.in. ekspertów duchownych, przedstawicieli Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz służb porządkowych, a także w dialogu z Fundacją Solo Dios Basta, zmusza oblatów wspólnoty świętokrzyskiej do definitywnego odstąpienia od jakiejkolwiek formy współpracy z Fundacją „Solo Dios Basta” w kwestii zaangażowania sanktuarium świętokrzyskiego w akcję „Polska pod Krzyżem”; decyzję tę podejmujemy z dniem 24 lipca b.r.;
  • stanowisko to wynika z analizy możliwości organizacyjnych sanktuarium świętokrzyskiego i nie odnosi się do merytorycznych treści akcji „Polska pod Krzyżem”, w ramach zaaprobowanych przez kompetentne władze kościelne;

Pragniemy podkreślić, iż – wbrew przekazom medialnym – Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej nigdy nie wyrazili formalnej zgody na przyjęcie w sanktuarium i jego pobliżu ponad 100 tys. pielgrzymów w ramach jednego wydarzenia religijnego; przeciwnie, we współpracy z Dyrektorem Parku Narodowego oraz innymi stosownymi służbami, w porozumieniu z ojcem prowincjałem natychmiast przekazaliśmy Fundacji stanowczą informację o poważnym ryzyku dla bezpieczeństwa ludzi oraz przyrody, gdyby miało dojść do tak licznego zgromadzenia.

Na zakomunikowaną wyżej decyzję ma także wpływ świadomość, że brak szczegółowych ustaleń organizacyjnych na dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem o tak dużej skali trudności, z uwagi na specyfikę lokalizacji klasztoru świętokrzyskiego, nie daje nadziei na jego poprawny przebieg, z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników i gwarancji należytej czci oraz szacunku dla sanktuarium i Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

W związku z powyższym pragniemy zadeklarować, iż w dniu 14 września 2019 r. na Świętym Krzyżu odbędą się tradycyjne coroczne uroczystości odpustowe w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystości planowane są w dotychczasowej formule, która przewiduje – jak co roku – udział kilku tysięcy pielgrzymów. Niewykluczone, iż władze klasztoru podejmą, w uzgodnieniu z dyrekcją Świętokrzyskiego Parku Narodowego, decyzję o autoryzowaniu wejść pielgrzymów na szczyt Łysej Góry kartami wstępu. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz potrzebą minimalizacji oddziaływań na przyrodę ŚPN.

Pragniemy łączyć się duchowo ze wszystkimi braćmi i siostrami, którzy pod przewodnictwem swych biskupów i duszpasterzy, w każdym zakątku Polski będą oddawać szczególną cześć Krzyżowi Świętemu w dniu 14 września bieżącego roku i każdego następnego roku. Jesteśmy przekonani, że pomimo niedogodności i zakłopotania, jakie mogły sprowokować przedwczesne i sprzeczne informacje medialne, 14 września zwycięży w naszych sercach i umysłach pokora płynąca z Chrystusowego Krzyża oraz moc Bożej miłości, która na Krzyżu objęła każdego człowieka.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

dr Marian Puchała OMI – Superior
Dariusz Malajka OMI – Rektor Bazyliki

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl