Otrocz – Narodzenia NMP

OTROCZ

Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Izydora

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Chrzanów
23-305 Chrzanów, Otrocz 7, tel. 15 875 50 03

INFORMACJE O PARAFII

Wieś powstała w poł. XVI w. Mieszkali w niej, w głównej mierze Rusini, którzy przybyli tutaj prawdopodobnie z Podlasia. W 1563 r. w Otroczu powstała parafia prawosławna, zamieniona po unii brzeskiej (1596 r.) na katolicką obrządku greckiego. Parafia grekokatolicka pw. Trójcy Świętej, a potem Narodzenia NMP, istniała do 1875 r. W swojej historii posiadała 3 cerkwie: drewnianą, istniejącą od XVI do XVIII w., drewnianą ufundowaną przez Jana Zamoyskiego w 1767 r. oraz murowaną wybudowaną w latach 1872-1874. Po kasacie unii w 1875 r. w Otroczu ponownie istniała parafia prawosławna. Upadła ona w 1915 r., po ewakuacji większości wiernych do Rosji. W 1919 r. cerkiew przejęli katolicy, co przyczyniło się do utworzenia w Otroczu samodzielnej parafii. Erygował ją bp M. Fulman 25 września 1919 r. z terenów, przynależących do parafii Batorz i Turobin (wieś Tokary). Reaktywacja parafii prawosławnej miała miejsce w 1923 r. Przez cały okres międzywojenny prawosławni starali się przejąć świątynię katolicką (do celów liturgicznych przystosowali dom prywatny, a następnie wybudowali małą cerkiewkę). Podczas II wojny światowej Niemcy oddali świątynię katolicką prawosławnym z Otrocza (1942-1945). Podczas pacyfikacji wsi 14 sierpnia 1942 r. rozstrzelali tutejszego proboszcza ks. Adama Padzińskiego. Przez następne 3 lata parafia była obsługiwana przez księży z sąsiednich parafii. Wyznawcy religii prawosławnej zostali wysiedleni z tej miejscowości po II wojnie światowej, co wiązało się z ponownym przejęciem cerkwi przez katolików. Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowany został w latach 1872-1874 jako cerkiew grekokatolicka. W 1919 r. świątynię rekoncyliowano i poświęcono jako kościół parafialny parafii rzymskokatolickiej. W 1928 r. zostały zrzucone kopuły cerkiewne, a jednocześnie wybudowano wieżę i nowy dach. Po kolejnym przejęciu świątyni przez katolików została ona poświęcona 18 marca 1945 r. Przystosowaniem jej do wymogów katolickiego obiektu sakralnego zajął się ks. Piotr Gąder. W latach 1997-2002 przeprowadzono prace restauracyjne kościoła (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, renowacja ołtarza głównego). Układ świątyni przypomina kształtem cerkiew z najszerszą częścią środkową (nawa główna) oraz węższymi przedsionkiem i prezbiterium. Od czasu przebudowy w 1929 r. zamiast trzech okazałych kopuł świątynię pokrywa kopertowy dach. Na frontonie wznosi się wieża, przykryta hełmem z latarnią, sam zaś kościół zyskał formę krzyża łacińskiego z łukowatymi oknami na ścianach ozdobionych pilastrami. W ostatnim czasie dobudowano do kościoła zakrystię z zapleczem oraz dokonano renowacji nawiązującego do ikonostasu ołtarza głównego.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 7.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: Narodzenie NMP (8 września).

Do parafii należą: Otrocz, Tokary (część numery: 1-74).

Ogólna liczba mieszkańców: 725.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: G. Dycha SNMPN .

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Adam Puścizna