Otwórz oczy, porusz głową!

Skróty i skrótowce (akronimy) mówią wiele o człowieku. Są używane od starożytności, aż po współczesne „grafitti”. Na przykład Rzymianie pisali w listach B.V. (Bene Vale), to znaczy „Powodzenia”. Ponieważ język łaciński wyszedł z powszechnego użycia, podajemy na wszelki wypadek kilka skrótów wraz z wyjaśnieniami. Możecie je znaleźć w Waszych świątyniach oraz na szlakach wakacyjnych wędrówek.

A.M.D.G. – Ad maiorem Dei gloriam – Na większą chwałę Bogu
A.D. – Anno Domini – Roku Pańskiego
B.V.M. – Beata Virgo Maria – Błogosławiona Dziewica Maryja
D.O.M. – Deo Optimo Maximo – Bogu Najlepszemu Największemu
Ep.- Episcopus – Biskup
I.N.R.I. – Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum – Jezus Nazareński Król Żydowski
I.H.S. – Iesus Hominum Salvator – Jezus Zbawiciel Ludzi
P.M. lub Pont. Max. – Pontifex Maximus – Najwyższy Kapłan – Papież
S.P.Q.R. – Senatus Populusque Romanus – Senat i Lud Rzymski
R.I.P. – Requiesca(n)t in Pacem – Niech odpoczywa(ją) w pokoju
R.I.V. – Res Inesplicata Volante – niezidentyfikowany obiekt latający UFO

Red.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com