Papieska rodzina

Sandomierska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II rozpoczęła kolejny rok swojej działalności pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”.

Placówki edukacyjne noszące imię papieża Polaka rozpoczęły kolejny rok wspólnej formacji i wychowania w oparciu o nauczanie papieża Polaka i swojego patrona. W skład papieskiej rodziny szkół wchodzą placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Podczas roku szkolnego organizowane są spotkania integracyjne, międzyszkolne konkursy i olimpiady wiedzy o papieskim nauczaniu. Spotkanie inaugurujące kolejny rok wspólnego działania rozpoczęła Msza św. w staszowskim sanktuarium św. Jana Pawła II koncelebrowana przez kapłanów – katechetów, tych placówek pod przewodnictwem bp. seniora Edwarda Frankowskiego. Przybyłych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzież przywitał Jan Ungeheuer, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie podkreślając, że nowy rok szkolny i wychowawczy będzie czasem zgłębiania myśli św. Jana Pawła II w odniesieniu do patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

– Nauka św. Jana Pawła II to żywa księga, z której musicie czerpać i nią się ubogacać. Jan Paweł II nieustannie przypominał nam, że główną zasadą wychowania jest ewangeliczna miłość. Dziś, gdy szukamy dróg i sposobów wychowania czy nie należy zacząć od przykładu, jaki dał nam nasz papież? On nie tylko głosił Ewangelię Chytrusa, ale nade wszystko nią żył – wskazywał bp E. Frankowski. – Szkoła powinna stać się kuźnią talentów i charakterów. Dlatego zadanie stojące przed nauczycielami i wychowawcami jest niezwykle ważne i niełatwe. Musicie mieć świadomość, że bycie nauczycielem to powołanie dane od Boga. Waszym zadaniem jest przekazywanie wiedzy i wychowanie. Młodzi was potrzebują, potrzebują wzorców pięknego życia. Niech wasz patron, św. Jan Paweł II, umacnia was szkolny trud, niech będzie dla każdego z was przykładem stawania się wiernym i oddanym uczniem Chrystusa – podkreślał bp Frankowski.

Po Mszy św. dalsza cześć spotkania odbyła się na terenach amfiteatru staszowskiego, gdzie młodzież miała czas wspólnej integracji, zabaw i posiłku.

Spotkanie zakończył wykład ks. Adama Kopcia, dyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego na temat: „Wychowanie, jako najwyższa wartości nauczyciela chrześcijańskiego”. Podczas wykładu przypominał, że wychowanie to istotny element misji nauczyciela. Zwracając się zaś do młodych wskazał na konieczność stawiania sobie osobistych wymagań, które są kluczem do sukcesów.

– Jako sandomierska rodzina szkół im. Jana Pawła II rozpoczynamy kolejny rok wspólnej formacji i zgłębiania myśli naszego patrona. Tegorocznym spotkaniom i konkursom będzie przewodziło hasło „Jesteśmy napełnienie Duchem Świętym” – poinformował ks. Robert Utnik, koordynator szkół noszących imię Jana Pawła II.