Papieski odpust dla Pustelni w Rytwianach

Papież Franciszek udzielił jubileuszowego odpustu zupełnego dla pielgrzymów, którzy nawiedzą Pustelnie Złotego Lasu w Rytwianach.

Z racji przypadających w tym roku obchodów 400-lecia fundacji Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, biskup Krzysztof Nitkiewicz wystąpił z prośbą do Penitencjarii Apostolskiej o udzielenie przez Ojca świętego Franciszka łaski odpustu dla pielgrzymów, którzy gorliwie nawiedzali by to miejsce.

W odpowiedzi na wystosowaną prośbę papież Franciszek udzieli łaski odpustu pod zwykłymi warunkami dla przybywających do Pustelni pielgrzymów, którzy pobożnie nawiedzą w formie pielgrzymki pokamedulski kościół Rytwianach i będą tam uczestniczyć w jakiejkolwiek świętej czynności albo przynamniej przez odpowiedni czas będą modlić się o wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu, w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji rodzin i odmówią Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Zdrowaś Mario.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Z łaski odpustu mogą skorzystać także wierni, którzy z powodu zdrowia lub innych ważnych przyczyn nie będą mogli nawiedzić wspomnianego kościoła. Takie osoby mogą uzyskać odpust zupełny w miejscu, gdzie przebywają, jeśli wyrzekną się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i podejmą intencję wypełnienia 3 zwykłych warunków uzyskania odpustu, jeśli będzie to możliwe oraz w pragnieniu serca dokonają duchowego nawiedzenia tego Kościoła i odprawią wymienione wyżej w modlitwy.

Wydany przez Stolicę Apostolską dekret zaleca także, aby kapłani, którym powierzono troskę o pokamedulski kościół w Rytwianach i zlecono posługę duszpasterską w jubileuszowej świątyni w sposób szczególny w czasie okresu jubileuszowego zadbali o możliwość korzystania przez wiernych z sakramentu pokuty i ze szczególną troską służyli chorym komunią świętą.

Łaskę odpustu można uzyskać od 25 marca do 27 września 2017 r.