Papież oddany Maryi

Zawsze blisko Maryi. Głęboko oddany Matce Bożej. Często w drodze do sanktuarium. Sam powtarza: „Uczyńmy Matkę Bożą gościem naszego codziennego życia, stałą obecnością w naszym domu, naszą bezpieczną przystanią”. W ten sposób papież Franciszek mówi o Matce Bożej i okazuje jej miłość.

Miłość papieża Franciszka do Matki Bożej widoczna jest na każdym kroku. Podczas każdej publicznej celebracji prosi o ustawienie obok ołtarza figury lub obrazu Maryi. Jego liczne pielgrzymki, odwiedziny, przemowy w sanktuariach maryjnych potwierdzają, że jego pontyfikat związany jest z Matką Bożą.

Wśród licznych wizerunków Maryi szczególnie czczonych przez Ojca świętego (Matka Boża z Fatimy, Lourdes, Aparecida) trzy obrazy stanowią dla niego wyjątkową wartość. Są to ikony Maryi „Salus Populi Romani”, Matki Bożej Czułej oraz Matki Bożej Milczenia.

Zdjęcie ikony Salus Populi Romani
Zdjęcie ikony Salus Populi Romani

Cudowny obraz nosi nazwę „Salus Populi Romani” – Ocalenie Ludu Rzymskiego, istnieje bowiem powszechne przekonanie, że Matka Boża wielokrotnie uratowała Rzym od klęski i chorób.

Obraz, znany także pod nazwą Matki Bożej Śnieżnej stał się prototypem dla wielu innych obrazów Matki Bożej tak dalece, że ikona „Salus Populi Romani” często mylona jest z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Przed oryginalnym obrazem Matki Bożej „Salus Populi Romani”, który znajduje się w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie, papież Franciszek modli się za każdym razem, gdy wyjeżdża i wraca z międzynarodowej pielgrzymki, odmawiając modlitwę „Sub tuum praesidium” („Pod twoją ochroną”).

Zdjęcie ikony Matki Bożej Czułej
Zdjęcie ikony Matki Bożej Czułej

„Matka Boża Czuła” to jeden z najbardziej klasycznych wschodnich ikon maryjnych. Przedstawia Dzieciątko, które czule przytula się do policzka Matki. Ona jednak jest smutna, bo już wie, jaki los czeka Jezusa. Dzieciątko obejmuje Ją za szyję, jakby chciało Ją pocieszyć.

Ikona zwana także Matką Bożą Włodzimierską należy do typu zwanego po grecku Eleusa (dobra, czuła) i przedstawia wzajemną miłość i czułość, jaka łączy Jezusa i Maryję. Ponieważ Matka Boża na ikonach symbolizuje cały Kościół, ikona ukazuje również pełnię czułej miłości łączącej Boga i człowieka.

Matka Boża Włodzimierska to nie tylko Eleusa, ale także typ ikony zwany Hodegetria (wskazująca drogę). Maryja trzyma Jezusa na ramieniu, a gestem drugiej ręki wskazuje, że On jest drogą do uzyskania zbawienia.

Papież Franciszek otrzymał tę ikonę od arcybiskupa Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, gdy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires. Po wyborze na Stolicę Piotrową przywiózł ikonę do Rzymu i ze szczególną czcią modli się przed nią każdego dnia.

Zdjęcie ikony Matki Bożej Milczenia
Zdjęcie ikony Matki Bożej Milczenia

„Matka Boża Milczenia” to kolejny wyjątkowy obraz dla papieża Franciszka ze względu na jego przesłanie. Na prośbę Ojca świętego został on umieszczony w Pałacu Apostolskim i uroczyście poświęcony 18 maja 2015 r. Ojciec święty powiedział wówczas: „Niech Maryja oręduje u Pana, aby wszyscy, którzy wchodzą do Pałacu Apostolskiego, zawsze potrafili znajdować właściwe słowa”.

Obraz Matki Bożej Milczenia przedstawia Maryję, która prawą ręką wykonuje gest zapraszający do milczenia, a w lewej ręce trzyma zwój Pisma Świętego. Jej milczenie jest ukierunkowane na słuchanie Słowa, stąd również symbolicznie zostało wyeksponowane prawe ucho Maryi. Maryja jest „katedrą ciszy”, w której rozbrzmiewa Odwieczne Słowo.

 

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/