PIĄTEK II TYGODNIA ADWENTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 11,16-19)
Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Komentarz

Mądrość Boża  przewyższa wszelkie rozumowanie ludzkie i tylko serce proste i pokorne może przyjąć i pojąć tajemnice Bożej mądrości. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wiary. Jezus przypomina o koniecznej mądrości. Emocje nie są w centrum i nie służą głębi. Mądrość, która jest cierpliwą obserwacją siebie – emocji, woli i rozumu – oraz darem Boga, ta mądrość rzeczywiście nadaje się do prowadzenia innych. Żeby mieć jakąś odpowiedzialność, trzeba być mądrym. Aby ludzi prowadzić, trzeba być mądrym.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com