PIĄTEK XX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 22,34-40)

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Oto słowo Pańskie.

Jakże łatwo powiedzieć, że trzeba kochać Boga i drugiego człowieka. Jednak jeśli przychodzi czas jego realizacji w życiu, to zaczynają się wymówki. Może często powtarzamy słowa skierowane do Boga, że jest najważniejszy w naszym życiu, że bardzo Go kochamy i na deklaracji się kończy. Bardzo łatwo wypowiadamy słowa, których nikt nie może sprawdzić. Prawdziwa miłość do Boga realizuje się w miłości do drugiego człowieka. Nie można kochać Boga nie kochając drugiego człowieka! Zastanów się czy potrafisz przebaczyć swojemu bliźniemu, albo powiedzieć słowo przepraszam. Wtedy pokażesz, że kochasz Boga.