Pielgrzymka Osób Konsekrowanych na Święty Krzyż

W drugą sobotę września osoby konsekrowane z naszej diecezji i regionu południowej Polski pielgrzymowały do sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego na Święty Krzyż. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Osoby Konsekrowane są jak latarnia na morzu, która daje nadzieję zagubionym statkom”. Na jej program złożyły się trzy konferencje. Pierwszą zatytułowaną „Życie konsekrowane obliczem Kościoła Oblubienicy Chrystusa” przedstawił o. Jan Paweł Strumiłowski Ocist. Drugą o bł. Matce Elżbiecie Róży Czackiej przedstawiła s. Gabriela ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, a ostatnią o dziele Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek przedstawiła s. Joanna ze Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek Mikołowskich.

Następnie, w obecności Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, w bazylice świętokrzyskiej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem o. Rafała Ścibiorowskiego, opata Archiopactwa Cysterskiego z Jędrzejowa. Opat wygłosił homilię na temat „pochwały Chrystusowego Krzyża”. Jednocześnie skupił się na głębokiej zadumie nad powołaniem osób konsekrowanych, które składając ofiarę ze swego życia, łączą się z Jezusem Ukrzyżowanym.

Po Mszy św. pielgrzymi skorzystali z gościnności oblackiej wspólnoty. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadziły Siostry Boromeuszki z Trzebnicy. Czuwanie modlitewne zakończyło ucałowanie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com