Pielgrzymka rodzin do św. Józefa

W roku św. Józefa Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin odbyła się w kościele stacyjnym św. Józefa w Klimontowie

Rodziny z terenu naszej diecezji spotkały się w sobotę, 26 czerwca w kościele św. Józefa w Klimontowie podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin. Małżonków wraz z dziećmi oraz uczestników papieskiego rajdu rowerowego na placu przed kościołem przywitał ks. kan. Henryk Hendzel, proboszcz parafii.

Tegoroczna pielgrzymka rodzin rozpoczęła się od konferencji ks. mgr lic. Michała Puczyłowskiego z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. „Czy jest możliwe, żeby przez całe życie kochać jednego człowieka? Bliskość sakramentów Eucharystii i małżeństwa”.

W skierowanym słowie do zebranych pielgrzymów prelegent zauważył, że to „pytanie jest tak stare jak człowiek, małżeństwo i niestety cudzołóstwo”. Próbował odpowiedzieć na pytanie pokazując bliskość, jaka istnieje między Eucharystią i małżeństwem. Za Benedyktem XVI przypomniał, że „koniecznością szczególną naszych czasów” jest pogłębiania związku między tymi dwoma sakramentami. Zwrócił uwagę, że więź małżeńska jest nadzwyczajnym i unikalnym miejscem obecności Jezusa, na podobieństwo Jego obecności w Eucharystii. „W domach małżonkowie gwarantują obecność Jezusa 24 godziny na dobę”. Jest to możliwe, ponieważ Bóg Ojciec posyła Ducha Świętego, który sprawia, że Jezus jest obecny. Mówiąc o obecności Jezusa w codziennym życiu, przypomniał, że Bóg jest we wszystkich sprawach, również w geście przytulenia. Przekonywał, że ich codzienne, proste gesty czynione z miłością liczą się w oczach Boga i poprzez to pomagają Jezusowi okazać bliskość i czułość drugiemu człowiekowi, ponieważ Bóg chce przychodzić do człowieka przez człowieka. Ks. Michał swoją konferencję zakończył prośbą skierowaną do wszystkich, aby nie zatrzymywali Chrystusa dla siebie, lecz przekazywali innym radość naszej wiary.

Punktem centralnym pielgrzymki była uroczysta Msza święta sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także ks. kan. Henryk Hendzel, proboszcz parafii, ks. kan. Rafał Kułaga, rektor Seminarium Duchownego, ks. Konrad Fedorowski, ks. kan. Józef Szczepański, duszpasterze rodzin, parafianie, pielgrzymi oraz uczestnicy rajdu rowerowego.

Rodzina jest podstawą życia religijnego i społecznego. Każdy z nas wyszedł przecież z rodziny i do jakiejś rodziny należy. Dlatego musimy się o nią troszczyć, bronić jej praw i ostrzegać przed tym wszystkim, co szkodzi rodzicom, dzieciom, dziadkom. Chodzi o model małżeństwa, o podejście do życia, o sposób pojmowania macierzyństwa i ojcostwa. Kościół czyni to za przykładem św. Józefa zatroskanego o Świętą Rodzinę. Każdy ma tutaj ważną rolę, i świeccy, i duchowni, i władze. Pamiętajmy o tym – powiedział Biskup Ordynariusz we wstępie do Mszy św.

Kazanie do zebranych w kościele małżeństw i rodzin wygłosił ks. kan. Józef Szczepański, ekonom diecezjalny. – Przychodzi nam w kolegiacie św. Józefa w Klimontowie pochylić się nad kondycją naszych rodzin. Czynimy to wraz ze św. Józefem, opiekunem Świętej Rodziny, prosząc go o ocalenie i odnowienie modelu polskiej rodziny. Prosimy go także o obronę rodziny przed grzechami nieczystości, dewiacji, nieposłuszeństwa Bogu, zamykaniem się na dar życie – mówił kaznodzieja. Ks. Szczepański zachęcał małżonków do wychowywania dzieci, mając czas dla nich oraz do służenia z całego serca swoim najbliższym.

Na zakończenie Eucharystii Biskup Ordynariusz ogłosił nominację nowego dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej. Stanowisko to objął dotychczasowy referent wydziału ks. dr Konrad Fedorowski. Będzie on współpracował z gronem świeckich doradców rodzinnych, podobnie jak czynił to jego poprzednik ks. dr Tomasz Cuber.

Spotkanie rodzin zakończyło się agapą, czyli wspólnym świętowaniem w gronie rodzinnym na placu przykościelnym.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor naczelny "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/