Pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca w czasie epidemii

W obecnym czasie, kiedy wzrasta liczba zakażeń koronawierusem, wprowadzone są liczne obostrzenia, również odnośnie liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych, rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Odnosząc się do ogólnych zasad prawa kościelnego, należy stwierdzić, że jeśli w trakcie odprawiania praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.

Zaleca się również, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek lub pierwsza sobota) wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej, a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać.

 

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl