Pieszo, biegiem, rowerem i autokarem – Tarnobrzeska pielgrzymka do Sulisławic

9 września 2023 roku mieszkańcy Tarnobrzega, reprezentujący różne grupy społeczne, od uczniów Szkół Katolickich po członków Klubu Inteligencji Katolickiej oraz wiernych z całego dekanatu tarnobrzeskiego, zgromadzili się w jednym celu – by w duchu wspólnoty i wiary podążać ścieżkami pielgrzymkowymi, dzielić się swoimi intencjami i wzmacniać więzi z Maryją oraz ze sobą nawzajem.

Program pielgrzymki był starannie zaplanowany, by dostosować się do różnych potrzeb i możliwości uczestników:

  • Grupa piesza: Rozpoczęcie o godzinie 8.00 pod przewodnictwem o. Mikołaja, ks. Dariusza, ks. Michała i ks. Krzysztofa.
  • Grupa biegaczy: Start o godzinie 9.00 pod opieką o. Wojciecha
  • Grupa rowerowa: Wyjazd o godzinie 10.00, prowadzona przez ks. Macieja.
  • Grupa autokarowa: Odjazd o godzinie 11.00 z o. Wojciechem na czele.

Całość koordynacji, w tym pomoc medyczna, była w rękach o. Michała, który czuwał nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem pielgrzymki.

Kulminacyjnym punktem dnia była Msza Święta polowa o godzinie 13:30, której przewodniczył Ks. prał. Jan Biedroń, proboszcz parafii pw. MBNP w Tarnobrzegu.

Podczas homilii, Ks. prał. Jan Biedroń podzielił się refleksjami dotyczącymi znaczenia pielgrzymki i roli Maryi w życiu chrześcijan.

Bezpośrednio po uroczystości Narodzenia NMP, przybywamy jak co roku w pielgrzymce wiary do Sanktuarium Sulisławickiego, które nazywane jest Częstochową Sandomierską.

Wskazując na różnorodność zgromadzenia, podkreślił: Przybywają tutaj pielgrzymi Szkoły Katolickiej w Tarnobrzegu, Klub Inteligencji Katolickiej, oraz pielgrzymi z dekanatu tarnobrzeskiego. Chcemy przedstawić nasze pielgrzymie intencje i prosić Maryję, jeżeli są zgodne z wolą Bożą, niech zostaną przyjęte i uświęcone.

Refleksje na temat narodzin Maryi i jej miejsca w historii zbawienia były kontynuowane w następujący sposób: Pismo Święte milczy o narodzinach Maryi. Na podstawie pism apokryficznych dowiadujemy się, że jej rodzicami byli Święta Anna i Święty Joachim. Bardzo pobożne małżeństwo, niestety bezdzietne. To z takiego „bezpłodnego” małżeństwa narodzi się właśnie ta Jutrzenka zabawienia, nowa Ewa. Wymodlone, wyczekiwane dziecko nareszcie zostanie im dane. Bo Bóg nie jest głuchy na wołanie swych wiernych, ale odpowiada, działa w swoim czasie. Rodzice wdzięczni za tak wspaniały dar, oddają małą Maryje do świątyni gdzie uczyła się modlić, poznawała Pismo Święte, rosła w wierze i od samego początku uczyła się być z Bogiem.

Ksiądz Prałat ukazał wpływ rodziny na rozwój duchowy: Jak wiele i dziś zależy od rodziców! Wiara Anny i Joachima, zaufanie Bogu mimo wydawałoby się, nieuniknionej porażki życiowej, zdanie się na Boga, wydało tak wspaniały owoc. Nic więc dziwnego, że Kościół na progu jesieni 8 września, chce świętować narodzenie Maryi, Matki Zbawiciela. Jej przyjście na świat przywołuje obraz jesiennego siewu. W Maryi jak w przygotowanej ziemi, Bóg złożył drogocenne „ziarno”, swego Syna, które wydało tak wspaniały plon i zapewniło ludziom życie – zbawienie.

Kaznodzieja zakończył homilię słowami zachęty do refleksji nad indywidualnym miejscem każdego w Bożym planie: Niech Maryja pomoże nam, zgromadzonym tutaj pielgrzymom, odczytać Boży plan wobec nas, gdyż każdy z nas ma swe miejsce w planie zbawienia, każde nasze narodzenie, nasze imię, jest zapisane w tej długiej litanii imion w Księdze Życia.

Pielgrzymka do Sulisławic była nie tylko chwilą duchowego odnowienia, ale również wspaniałym przykładem jedności i wspólnoty wiernych z Tarnobrzega. Dzięki tej corocznej tradycji mieszkańcy mają możliwość głębszej refleksji nad swoim życiem duchowym, a także nawiązania bliższych relacji z innymi uczestnikami. W atmosferze wspólnej modlitwy, rozważań i radosnego świętowania, pielgrzymka staje się prawdziwym świadectwem wiary i miłości do Maryi oraz Kościoła.