Podsumowanie akcji „Podziel się dobrocią”

Dzieci i młodzież wysłały karki Bożonarodzeniowe i życzenia do osób starszych i samotnych.

Kolejny raz w dzielenie się dobrocią włączyli się uczniowie szkół podstawowych i średnich pod kierunkiem swoich katechetów i duszpasterzy. Listy, które zostały nadesłane już zostały przeadresowane i wysłane do właściwych odbiorców. Zarówno młodsi jak i osoby starsze i samotne niebawem znajdą u siebie malutki gest dobroci w postaci kartki Bożonarodzeniowej i bardzo często z listem z pięknymi życzeniami.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w III edycję akcji „Podziel się dobrocią”. Te listy, które jeszcze docierają zostaną rozesłane przed Nowym Rokiem.

ks. Jan Kania

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com