Policjanci na medal

Sandomierski garnizon policji obchodził swoje święto. Wręczono awanse na wyższe stopnie i resortowe wyróżnienia.

– Pełniąc policyjną służbę, żyjecie dla innych. Wasz wybór jest decyzją podjętą dla każdego z nas, dla tego miasta, dla całej naszej Ojczyzny – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz do sandomierskich policjantów.

W Sandomierzu odbyły się uroczystości związane ze świętem Policji Państwowej, podczas, których dziękowano za 99 lat istnienia formacji oraz za ofiarną i pełną poświęceń służbę.

Święto rozpoczęła Msza św. sprawowana w bazylice katedralnej pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w asyście policyjnych kapelanów z udziałem władz Komendy Powiatowej, przedstawicieli innych służb mundurowych miasta, władz samorządowych oraz policjantów i policjantek.

Bp Krzysztof Nitkiewicz nawiązał w homilii do przeczytanej Ewangelii o winnym krzewie, obrazie Chrystusa. Powiedział, że przez chrzest każdy człowiek przypomina wszczepioną w Niego gałązkę, będącą jednocześnie w żywotnej relacji z innymi.

– Tak jest we wspólnocie Kościoła. Podobnie dzieje się również we wspólnocie narodowej. Pełniąc policyjną służbę, żyjecie dla innych. Wasz wybór jest decyzją podjętą dla każdego z nas, dla tego miasta, dla całej naszej Ojczyzny. Należy jednak zawsze pamiętać, gdzie są wasze korzenie. Skąd wasz ród. Zjednoczenie z Chrystusem pozwala nam upodobnić się do Niego. Pan Jezus nazywa zawsze zło po imieniu, jednak nikogo nie przekreśla. Jest sprawiedliwy i miłosierny. Trudno Go naśladować. Jak bowiem przestrzegać skrupulatnie procedur i nie stracić serca? Jak troszczyć się o ład w przestrzeni publicznej i zmagać się z własnymi słabościami, których nikomu z nas nie brakuje? Dlatego właśnie potrzebujemy zjednoczenia z Chrystusem i między sobą na wzór gałązek winnego krzewu. Takie są również moje życzenia z okazji Święta Policji. Trzymajcie się mocno Chrystusa! Pielęgnujcie wzajemne relacje i czyńcie dobro – powiedział biskup.

Po Mszy św. dalsza część policyjnego święta odbyła się na dziedzińcu sandomierskiego zamku. W uroczystości wziął udział nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Podczas policyjnego święta pięćdziesięciu jeden funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe. Ponad to z sandomierskiej komendy dwu policjantów zostało odznaczonych przez Prezydenta RP medalami za długoletnią służbę i dwóch odznaką Zasłużony policjant. Odznaczenia te policjanci otrzymają podczas wojewódzkich obchodów święta policji.

W swoim przemówieniu insp. Dariusz Chmielowiec, Komendant Powiatowy Policji odwołał się to historii Polskiej Policji oraz przywołał pamięć dwóch sandomierskich policjantów z czasów międzywojennych, którzy oddali życie w obronie odrodzonej państwowości. Komendant podziękował swoim podkomendnym za ofiarną służbę oraz rodzinom policjantów za wsparcie w ich niełatwej służbie.

– Drogie koleżanki i koledzy i pracownicy cywilni. Serdecznie dziękuję za to, że swoją pracą kontynuujecie najlepsze tradycje naszej formacji, której 99-lecie powołania – właśnie obchodzimy. Nie tylko treścią roty i kolorem munduru nawiązujecie do przedwojennej Policji Państwowej, ale przede wszystkim swoją postawą, zaangażowaniem i codzienną troską o dobro każdego obywatela. To Wy, swoim profesjonalizmem i aktywnością sprawiliście, że dziś jako zespół możemy z dumą obchodzić nasze święto. To dzięki Wam corocznie notujemy systematyczny spadek przestępczości w powiecie sandomierskim, zaś sam powiat należy do jednych z najbezpieczniejszych w województwie świętokrzyskim. Dlatego pozwólcie, że jeszcze raz wyrażę swoje największe uznanie za waszą codzienną aktywność, wysiłek i poświęcenie, za podejmowanie się nawet najtrudniejszych zadań dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Dzięki waszej osobistej postawie kierowanie jednostką jest dla mnie zaszczytem i powodem do dumy – mówił insp. Dariusz Chmielowiec.

Podziękowania dla sandomierskich policjantów złożył nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach oraz przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych.