Policyjny opłatek w Sandomierzu

Foto. Ks. Tomasz Lis

Podziękowania za ofiarną służbę i życzenia bezpiecznej pracy na zbliżający się nowy rok, otrzymali sandomierscy policjanci podczas przedświątecznego spotkania opłatkowego.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli policjanci i policjantki Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu z komendantem insp. Dariuszem Chmielowcem, bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z kapelanem sandomierskich policjantów, władze samorządowe z Burmistrzem Miasta, Pani Prokuratur, przedstawiciele wojska i organizacji wspierających stróżów prawa.

Komendant Dariusz Chmielowiec skierował do zgromadzonych słowa wdzięczności za efektywną współpracę z policją, zaś funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym podziękował za pełną poświęcenia służbę w mijającym roku. Komendant przekazał także życzenia policyjnym rodzinom.

Przedstawiciele władz oraz instytucji podkreślali znaczenie i wartość pracy policjantów dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu.

Przed poświęceniem opłatków, bp Nitkiewicz przywołał starochrześcijańskie wyobrażenie betlejemskiej groty, zgodnie z którym leżącemu w żłóbku Dzieciątku Jezus towarzyszyli wół i osioł. Według Ojców Kościoła, pierwsze ze zwierząt symbolizowało przywiązanie do drobiazgowych przepisów prawa Starego Testamentu, drugie natomiast rozwiązłość pogaństwa.

– Narodziny Pana Jezusa przyniosły człowiekowi wyzwolenie od bezdusznego legalizmu i od zniewolenia spowodowanego brakiem zasad moralnych lub ich lekceważeniem. Z Chrystusem jesteśmy prawdziwie wolni, co przekłada się na wszystkie wymiary naszego życia – powiedział biskup, życząc policjantom, aby podczas świąt mogli doświadczyć razem ze swoimi najbliższymi bliskości Dzieciątka Jezus.

Następnie wszyscy zebrani złożyli sobie świąteczne życzenia, łamiąc się opłatkiem.