PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA ADWENTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 8,5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”.
Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.
Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Uwierzyć w moc słowa

Słowa zbyt często tracą znaczenie w naszym życiu. Słyszymy i wypowiadamy ich zbyt wiele. Nie ufamy innym, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze własne deklaracje pozostają bez pokrycia. Zbyt często nasze słowa są jedynie pustym wytworem naszych ust, zwyczajną falą dźwiękową zmieniającą się w szum chaosu. Gdybyśmy nadawali im znaczenie, mogłyby przyczyniać się do budowania kosmosu, gdyż porządkowałyby nie tylko otaczającą nas rzeczywistość, ale i nas samych. Słowa mają moc! Doskonale zdawała sobie z tego sprawę kultura semicka, w której słowo było rozumiane niemalże jako samodzielny byt, za którym stoi autorytet osoby je wypowiadającej. Pozwólmy, aby i w nas nabrały one znaczenia.

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-12-4

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl