PONIEDZIAŁEK XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 10,34 – 11,1)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadani wam, nie utraci swojej nagrody”.
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Oto słowo Pańskie.

W Ewangelii Pan Jezus mówi, że Jego przyjście nie zawsze przynosi pokój, a przyjęcie Chrystusa niekiedy prowadzi do rozłamu. Jedni idą za Nim, drudzy zaś szukają szczęścia w oddaleniu od osoby i nauki Jezusa.

Życie i Ewangelia Nauczyciela z Nazaretu od początku dzielą ludzkość ponieważ podążanie za Chrystusem odrzuca kompromis ze złem, z grzechem. Stąd trzeba nieraz przyjąć smutek rozstania z kimś, kto nie chce zrezygnować z grzechu. W takiej sytuacji pozostaje pełna troski modlitwa za tych, którzy odwracają się od Jezusa, by doświadczyli łaski odkrycia wartości i piękna życia kształtowanego zgodnie z Ewangelią.

Pokornie proszę Cię Panie, bym każdego dnia umiał stawać po Twojej stronie, po stronie prawdy, miłości i dobra.

PODZIEL SIĘ
Ks. dr Krzysztof Sibiga
Doktor teologii duchowości, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.