Posiedzenie Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów Diecezji Sandomierskiej

Dnia 5 czerwca odbyło się w Sandomierzu posiedzenie Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów. W zebraniu, któremu przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, uczestniczyli bp senior Edward Frankowski, Wikariusz generalny i Wikariusze biskupi wraz z pracownikami Kurii Diecezjalnej oraz Księża stanowiący Radę Kapłańską i Księża Dziekani.

Głównym tematem posiedzenia był problem wykorzystywania seksualnego nieletnich ze strony kapłanów oraz osób świeckich zatrudnionych w instytucjach kościelnych. Zgromadzenie postanowiło, że w ciągu najbliższego tygodnia, sprawa ta ma być ponownie poruszona podczas spotkań dekanalnych księży. Będą one miały na celu uświadomienie wszystkim powagi problemu, otoczenie opieką ofiar i zapewnienie lepszej prewencji. Przy tej okazji odbędą się także nabożeństwa przebłagalne za popełnione grzechy. Bp Nitkiewicz zaapelował do uczestników zebrania, aby do posługi w parafiach dopuszczali tylko tych księży, którzy mają wymagany status prawny.
Następnie przegłosowano zmiany w statucie funduszu „Wzajemna Pomoc Kapłanów Diecezji Sandomierskiej” i omówiono bieżące wyzwania duszpasterskie.
Ks. Jerzy Dąbek, wikariusz generalny, wskazał na potrzebę budowania dobrych relacji z wiernymi świeckimi. Chodzi nie tylko o traktowanie każdego z należytym szacunkiem ale i o konsultowanie decyzji dotyczących parafii w jak najszerszym gronie.
Ks. Marek Kumór przypomniał o zbliżających się Diecezjalnych Dniach Młodych w Klimontowie oraz o obchodach 20. rocznicy pobytu świętego Jana Pawła II w Sandomierzu, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 9 czerwca na Błoniach Sandomierskich.