Posłani, by głosić i służyć

Bp Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu trzem alumnom sandomierskiego seminarium.

Dnia 1 czerwca w kościele seminaryjnym pw. świętego Michała Archanioła bp senior Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu trzem alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Dzień wcześniej kandydaci do święceń diakonatu złożyli, na ręce księdza Rafała Kułagi, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We wspólnej Mszy św. w intencji kandydatów do kapłaństwa wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając jednocześnie o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

W homilii bp Edward Frankowski nawiązywał do obchodzonego tego dnia liturgicznego wspomnienia św. Justyna męczennika podkreślając, że dziś również potrzeba tych, którzy nie tylko będą głosili Ewangelię, ale także obronią ją i zaświadczą o niej swoim życiem. – Dziś, drodzy diakoni, bierzecie na siebie wielką odpowiedzialność, nie tylko tę płynącą z przyjmowanych święceń, ale poprzez jakość swojego posługiwania bierzecie na siebie odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, za zbawienie ludzi do których zostaniecie posłani. Trzeba być kimś, mieć coś pięknego w sobie, aby budować piękne rzeczy. Do takiego budowania nie wystarczy tylko komputer czy telefon, ale trzeba mieć mocny kręgosłup moralny, czyste serce, trzeba być bogatym duchowo, otwartym na działanie łaski Bożej. Bo to przecież nie my działamy, lecz sam Pan Bóg przez nas działa. Pełnijcie z oddaniem działa miłosierdzia, jak Chrystus, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Bądźcie oddani całkowicie i z niepodzielną miłością Chrystusowi. Z czystym sumieniem zachowujcie tajemnice wiary i swoimi czynami potwierdzajcie wierność Słowu Bożemu, które będziecie głosić – podkreślał bp E. Frankowski.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).
Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych wszyscy zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów.

Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydatów w urząd diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Diakoni w ostatnim czasie przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji.

Nowi diakoni to:

Jarosław Niściur z parafii Zdziłowice
Piotr Sosnówka z parafii Błażek
Bartłomiej Stawowy z parafii Wola Baranowska