Posługi lektora i akolity w seminaryjnej wspólnocie

7 marca w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła biskup senior Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom III i IV roku, oraz alumna V roku włączył do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Foto - ks. Tomasz Lis

Wprowadzenie w posługi poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które wygłosił alumnom ks. dr kan. Zbigniew Snarski, Archidiecezjalny Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji oraz proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku. Tematem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z listu św. Pawła do Koryntian: “Miłość Chrystusa przynagla nas”(2 Kor 5,14). Uroczystą Mszę świętą, podczas której udzielano posług koncelebrowali profesorowie i wychowawcy seminaryjni, a przewodniczył jej bp Frankowski, który w homilii podkreślił,  że posługa lektora ma być oparta na trzech fundamentach: dignum, attende, devote. – Lektorzy mają godnie, z uwagą i pobożnie spełniać swoją posługę. Natomiast akolici mają pomagać prezbiterom i diakonom w rozdzielaniu Komunii św. jako nadzwyczajni szafarze. Mają posługiwać przy ołtarzu, ponieważ do tego zostali ustanowieni – mówił bp Frankowski. Obrzęd udzielenia posług rozpoczęło przedstawienie kandydatów przez rektora uczelni ks. Rafała Kułagę. Biskup modląc się nad lektorami i akolitami oraz przekazując księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami wprowadził kleryków w ich nowe czynności. Posługi lektora i akolity, to etapy w drodze do sakramentu kapłaństwa. Lektorowi wspólnota Kościoła powierza troskę o głoszenie Słowa Bożego, zaś akolita stanowi pomoc kapłana w posłudze ołtarza.