Poświęcenie kaplicy cmentarnej w Raniżowie

Biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił kaplicę cmentarną w Raniżowie zbudowaną z ofiar miejscowych parafian.

Parafia Wniebowzięcia NMP w Raniżowie od kilku dni posiada nową kaplicę cmentarną. Poświęcił ją w czasie uroczystej Mszy św. biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrował prałat Bogdan Piekut, proboszcz parafii wespół z księżmi z sąsiednich parafii oraz z rodakami z diecezji rzeszowskiej.

Na początku Mszy św. przedstawiciele komitetu budowy kaplicy wyrazili wdzięczność Panu Bogu i Księdzu Proboszczowi za nową świątynię, a następnie poprosili Biskupa Ordynariusza o poświęcenie kaplicy.

W czasie homilii bp Nitkiewicz nawiązał do niedzielnej Ewangelii, w której Chrystus wzywa do tego, aby oddać cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

– Zostaliśmy obdarowani hojnie przez Boga, a zarazem korzystamy z dóbr doczesnych, stąd mamy obowiązki w wymiarze religijnym i społecznym. One zresztą splatają się ze sobą. Kult, a więc oddawanie czci Bogu, należy rozumieć w szerokim tego słowa znaczeniu. Kiedy troszczę się o dobro wspólne, bronię ludzkiego życia, zabiegam o sprawiedliwość, to współpracuję z Bogiem w budowaniu Jego Królestwa na ziemi i jednocześnie służę jako chrześcijanin wspólnocie ludzkiej. Podobnie dzieje się, gdy sumiennie wypełniam świeckie powinności, które są zgodne z Prawem Bożym – powiedział biskup. Odnosząc się następnie do obrzędu poświęcenia kaplicy, zauważył, że jest ona wyrazem wiary w zmartwychwstanie, która powinna towarzyszyć pogrzebom.

Na zakończenie Mszy św. proboszcz parafii ks. Bogdan Piekut podziękował Ordynariuszowi Sandomierskiemu za wspólną modlitwę i sprawowaną Eucharystię. Podkreślił, że ten dzień ma wymiar historyczny, gdyż nowa kaplica jest darem współczesnych parafian dla przyszłych pokoleń.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/