Powołanie Regionalnego Centrum Szkolnych Kół Caritas w Opatowie

W dniu poświęconym czci patrona szkoły, Niepubliczne Technikum im gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach podpisało porozumienie z Caritas Diecezji Sandomierskiej o powołaniu Regionalnego Centrum Szkolnych Kół Caritas.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kolegiacie św. Marcina, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Michał Spociński wraz z ks. Bogusławem Pituchą, dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz z o. Edgarem Semeniukiem, gwardianem klasztoru bernardynów w Opatowie. We wspólnej modlitwie wzięli udział przedstawiciele szkół na czele z Panią dyrektor Niepublicznego Technikum w Opatowie Joanną Młynarską, władze świeckie, wojskowe, przedstawiciele sektora edukacji oraz mieszkańcy miasta.

W kazaniu ks. Bogusław Pitucha, nawiązując do słów Ewangelii, podkreślił potrzebę kierowania się na co dzień miłością, tak aby każdemu została udzielona odpowiednia pomoc. Zauważył, że dzisiejsze porozumienie zawarte pomiędzy Niepublicznym Technikum im gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a Caritas Diecezji Sandomierskiej ma na celu zjednoczenie wszystkich chętnych osób we wspólnym działaniu na rzecz potrzebujących, a także pomóc w formacji członków Kół Caritas. Przypomniał, że w ubiegłym roku zakończył się III Synod Diecezji Sandomierskiej, który zaleca, aby w każdej wspólnocie parafialnej działał zespół Caritas. Wyraził radość, że zalecenia synodalne są wprowadzane w życie poprzez fakt utworzenia Regionalnego Centrum Szkolnych Kół Caritas oraz powołania Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu.

Po zakończonej Eucharystii Pani dyrektor Niepublicznego Technikum im gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Joanna Młynarska oraz ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, przy obecności Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, podpisali porozumienie o powołaniu Regionalnego Centrum Szkolnych Kół Caritas.

Biskup Ordynariusz wyraził radość z podpisania porozumienia. – Ten akt ma wymiar świecki oraz religijny. Wielbimy niewidzialnego Boga zarówno w modlitwach, jak również, niosąc pomoc tym, którzy są w potrzebie. Jest to jednocześnie droga do budowania prawdziwej wspólnoty oraz sprawiedliwości społecznej. Na tym polega rola Caritas diecezjalnej i taka powinna być postawa każdego chrześcijanina – mówił biskup, wyrażając nadzieję, że podobne regionalne ośrodki powstaną w innych częściach diecezji.

– Nasze szkolne Koło Caritas, które funkcjonuje od 2018 r., będzie miało pod swoimi skrzydłami nowopowstające zespoły Caritas, m.in. Szkolne Koło Caritas w Sadowiu. Będziemy starać się koordynować akcje dobra prowadzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej – mówiła J. Młynarska.

Po podpisaniu porozumienia uczestnicy liturgii przeszli na opatowski rynek, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Podczas apelu 60 uczniów ZDZ w Opatowie, Busku-Zdroju i Kielc złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia i defilada.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/