Powstaje herb diecezji

Foto. Archiwum DSwI

Po przeanalizowaniu przez Komisję zgłaszanych uwag i po konsultacjach z heraldykami, do pierwszej wersji zostały naniesione poprawki w kształcie tarczy i godła. Na błękitnym tle krzyż (tzw. Stauroteka w nawiązaniu do relikwiarza z najstarszego w Polsce sanktuarium na górze Świętego Krzyża znajdującego się na terenie diecezji). Barwa błękitu nawiązuje do barw w herbach papieża Piusa VII i papieża Jana Pawła II, którzy przyczynili się do powstania diecezji w jej obecnym kształcie. W pierwszej wersji zmieniono kształt korony i usunięto rzeki, w drugiej – zamiast korony użyto znaku Orła Białego dla podkreślenia historycznej roli Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej. Barwa czerwieni przypomina w swym znaczeniu imię Adama i męczenników sandomierskich. Prawidłowy tekst opisu (tzw. Blazonowanie) zostanie przedstawiony przy ostatecznej prezentacji herbu. Prosimy o zgłaszanie uwag do ukazanej obecnych propozycji herbu, który powstaje z racji uczczenia 200- lecia istnienia naszej diecezji.